Telefony alarmowe

Nazwa Telefon
Europejski Numer Alarmowy 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 986
Pogotowie Ratunkowe 999