Apele spółdzielni do Wojewody Mazowieckiego i Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie nowych opłat za śmieci

Grupa najaktywniejszych spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, w tym RSM „Praga”, starają się wykorzystać wszelkie prawne możliwości, aby doprowadzić do zmiany lub uchylenia uchwał Rady m. st. Warszawy, które od Nowego Roku wprowadzą nowe zasady ustalania opłat za śmieci.

Ponieważ nasze zastrzeżenia do projektów uchwał przyjętych w listopadzie b.r. przez Radę m. st. Warszawy nie zostały przez Zarząd Miasta oraz większość radnych wysłuchane, a nasze propozycje wdrożenia lepszych i sprawiedliwszych rozwiązań odrzucone, spółdzielcy postanowili działać dalej.

Na początku grudnia złożyliśmy do Wojewody Mazowieckiego – Konstantego Radziwiłła pismo z prośbą o stwierdzenie nieważności uchwały Rady m. st. Warszawy nr LVI/1749/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wstrzymania wykonania tej uchwały. Niestety Wojewoda postanowił nie zajmować się naszym wnioskiem.

Wczoraj spółdzielnie jeszcze raz postanowiły zaapelować do Prezydenta m. st. Warszawy – Rafała Trzaskowskiego, prosząc o osobiste pochylenie się nad przedmiotową sprawą i doprowadzenie do uchwalenia metody bardziej sprawiedliwej społecznie, wypracowanej wspólnie ze środowiskiem mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Jeszcze raz i dobitnie przedstawiliśmy Prezydentowi wady przyjętej przez Radę Miasta metody, której wejście w życie wywoła po raz kolejny konsternacje i wybuch niezadowolenia mieszkańców Stolicy, a sprawa opłat za śmieci niebawem znów powróci pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Więcej w sprawie nowych zasad ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli Państwo już niedługo przeczytać w najbliższym wydaniu Gazety „eReSeM” Praga.

Poniżej mogą Państwa zapoznać się z treścią ww. pism.