Czym grozi samowola budowlana?

Czym grozi samowola budowlana?

W dniu 21 lipca 2016 r. na Osiedlu „Targówek” doszło do poważnego incydentu budowlanego polegającego na oderwaniu balustrady balkonowej. Balustrada oderwała się na skutek nielegalnie prowadzonych prac remontowych przez właściciela lokalu w związku z wykonaną przez siebie zabudową balkonową.
Były to samowolnie prowadzone prace remontowe przez właściciela lokalu bez zgody Spółdzielni. Wobec właściciela lokalu Policja wszczęła śledztwo.

Pamiętajmy zgoda Spółdzielni na remont to nie „jakiś tam wymysł” Administracji Osiedla”.

Zgłoszenie do Administracji Osiedla jakiegokolwiek remontu, który ingeruje choćby w najmniejszym stopniu w konstrukcję budynku jest niezbędne, aby roboty budowlane zostały przeprowadzone bezpiecznie. Każda Administracja Osiedla dysponuje planami oraz wiedzą nt. budynków. Odpowiedni Inspektor Nadzoru Budowlanego zatrudniony w Spółdzielni przyjrzy się projektowi planowanych przez lokatora prac i oceni w jakim stopniu remont może zostać przeprowadzony, aby nie doszło do niespodziewanej awarii, czy katastrofy budowlanej. Jeżeli projekt zamierzonych prac budowlanych jest zgodny z przepisami prawa budowlanego oraz wewnętrznymi regulacjami, Spółdzielnia wydaje zgodę na przeprowadzenie remontu.

Pamiętajmy, że nigdy nie możemy mieć 100-procentowej pewności, że firma, która wykonuje remont naszego mieszkania, jest dobrze do tego przygotowana. Po za tym żaden wykonawca nie może dać gwarancji, że nie dojdzie do jakiegoś niezamierzonego zdarzenia, jeżeli nie ma pełnej wiedzy o danym budynku.

Brak zgłoszenia i uzyskania zgody od Spółdzielni na jakiekolwiek prace remontowe w lokalu powoduje, że właściciel lub użytkownik lokalu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za wystąpienie ewentualnych szkód. Grozi to nie tylko ryzkiem odpowiedzialności cywilnoprawnej, lecz również wszczęciem postępowania karnego wobec właściciela lub użytkownika lokalu.

Dlatego dla Państwa bezpieczeństwa prosimy o zgłaszanie planowanych prac w lokalach mieszkalnych i użytkowych do Administracji Osiedla.

O samowolach budowlanych pisaliśmy w artykule pt. „Samowole Budowlane” w Gazecie eReSeM nr 04 (71) 2015, dostępnej również na stronie internetowej Spółdzielni.

Redakcja


Zobacz podobne