Dokumenty

W tym dziale znajdą Państwo dokumenty związane z działalnością Spółdzielni pogrupowane w odpowiednie kategorie. Klikając w nazwę kategorii rozwijamy listę z udostępnionymi dokumentami.

Statut

Odpis KRS


Aktualny odpis KRS można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej

http://ems.ms.gov.pl

nr KRS: 0000093107

Protokoły

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań z XII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” z dnia 24.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla „Generalska” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 18.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla „Jagiellońska” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 17.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla „Poraje” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 13.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla „Erazma” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 12.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla „Kijowska” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 11.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla „Targówek” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 10.06.2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań z X Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” z dnia 19.06.2017r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań z IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” z dnia 24.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Targówek” IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”z dnia 23.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Jagiellońska” IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”z dnia 22.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Członków Oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych IX Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawiez dnia 21.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Generalska” IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”z dnia 20.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Erazma” IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”z dnia 16.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Poraje IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”z dnia 15.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Kijowska” IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”z dnia 14.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „Jagiellońska” VIII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” z dnia 16.06.2015 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „Targówek” VII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” z dnia 17.06.2014 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „Generalska” VII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” z dnia 16.06.2014 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla „Jagiellońska” VII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” z dnia 12.06.2014 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Generalska” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 27.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Jagiellońska” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 26.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Członków Oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 25.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Targówek” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 24.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Erazma” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 20.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Poraje” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 19.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Kijowska” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 17.06.2013

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań pierwszej tury III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 01.07.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Generalska” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 06.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Poraje” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 07.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Członków Oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 08.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Targówek” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 09.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Jagiellońska” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 10.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Kijowska” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 13.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla „Erazma” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie z dnia 14.09.2010

Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2021r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2020r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2019r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2018r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2017r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2016r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla walnego zgromadzenia członków RSM „PRAGA” o sprawozdaniu finansowym za 2016r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2015r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla walnego zgromadzenia członków RSM „PRAGA” o sprawozdaniu finansowym za 2015r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2014r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla walnego zgromadzenia członków RSM „PRAGA” o sprawozdaniu finansowym za 2014r.

 

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 44/24 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 22.05.2024 r. w sprawie: rekomendowania XIV Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.

Uchwała nr 46/24 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 22.05.2024 w sprawie: rekomendowania XIV WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 47/24 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 22.05.2024 w sprawie: rekomendowania XIV WZ udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz.

Uchwała nr 48/24 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 22.05.2024 w sprawie: rekomendowania XIV WZ udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Haponiuk.

Uchwała nr 74/23 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 13.12.2023 r. w sprawie: ustalenia niektórych opłat w sprawach lokalowych, garażowych i miejsc postojowych.

Uchwała nr 26/23 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 22.05.2023 r. w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu RSM „Praga”.

Uchwała nr 23/23 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 22.05.2023 r. w sprawie: rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r.

Uchwała nr 10/2023 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 27.04.2023 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyborów Rady Członków Oczekujących Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA”

Uchwała nr 9/2023 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 27.04.2023 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rady Osiedla w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA”

Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 09.03.2023 r. w sprawie: przyjęcia zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 72/2022 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 29.11.2022 r.

Uchwała nr 36/22 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Haponiuk.

Uchwała nr 35/22 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz.

Uchwała nr 34/22 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 33/22 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 28.06.2022 r. w sprawie: rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r.

Uchwała nr 11/22 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 8.03.2022 r. w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r.

Uchwała nr 10/22 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 8.03.2022 r. w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.

Uchwała nr 54/21 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 24.06.2021 w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz.

Uchwała nr 53/21 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 24.06.2021 w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Haponiuk.

Uchwała nr 52/21 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 24.06.2021 w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 50/21 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 24.06.2021 w sprawie: rekomendowania XIII WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r.

Uchwała nr 33/20 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 30.06.2020 w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz.

Uchwała nr 32/20 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 30.06.2020 w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Haponiuk.

Uchwała nr 31/20 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 30.06.2020 w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 30/20 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 30.06.2020 w sprawie: rekomendowania XIII WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 29/20 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 30.06.2020 w sprawie: rekomendowania XIII WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.

Uchwała nr 35/19 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.05.2019 w sprawie: rekomendowania XII WZ udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz.

Uchwała nr 34/19 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.05.2019 w sprawie: rekomendowania XII WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 33/19 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.05.2019 w sprawie: rekomendowania XII WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 31/19 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.05.2019 w sprawie: rekomendowania XII WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.

Uchwała nr 76/19 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 04.12.2019 w sprawie przyjęcia „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach RSM Praga”.

Uchwała nr 65/2018 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 24.09.2018 w sprawie zasad przetargów na zbycie prawa odrębnej odrębnej własności lokalu, po wygaśnięciu prawa do lokalu

Uchwała nr 44/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz.

Uchwała nr 43/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej.

Uchwała nr 42/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 41/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 40/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.

Uchwała nr 39/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Uchwała nr 36/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/18 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia „Zasad używania lokali i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie.

Uchwała nr 35/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: likwidacji odpisu na Fundusz Efektywności Energetycznej dla budynków RSM „Praga”.

Uchwała nr 25/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności lokalu mieszkalnego nr 18 w budunku przy ul. Namysłowskiej 6 w Warszawie.

Uchwała nr 24/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 36/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: przyjęcia Zasad używania lokali i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie

Uchwała nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.11.2017 w sprawie: przyjęcie zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów przez RSM „PRAGA”

Uchwała nr 79/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Uchwała nr 78/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała nr 77/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej.

Uchwała nr 76/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 75/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 74/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 73/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r.

Uchwała nr 66/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.04.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.

Uchwała nr 68/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.04.2017 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”

Uchwała nr 58/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.03.2017 w sprawie: określenia liczby części X Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” w 2017 r. i zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części.

Uchwała nr 196/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 29.11.2016 w sprawie: przyjęcia zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga”

Uchwała nr 60/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej.

Uchwała nr 59/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 58/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jankojciowi.

Uchwała nr 57/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 55/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie rekomendowania IX WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r.

Uchwała nr 51/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w „Regulaminie wyborów Rady Członków Oczekujących RSM „Praga”.

Uchwała nr 50/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w „Regulaminie wyborów członków Rady Osiedla RSM „Praga”.

Uchwała nr 49/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w spr. rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu RSM „Praga” przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych, przyjętych przez VIII Walne Zgromadzenie RSM „Praga” uchwałą nr 7/2015 w czerwcu 2015 r.

Uchwała nr 48/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: zatwierdzenia podziału mandatów do Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2019.

Uchwała nr 47/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: określenia liczby części IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” w 2016 r. i zasady zaliczania członków spółdzielni do poszczególnych części.

Uchwała nr 45/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

Uchwała nr 17/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 23.02.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w „Regulaminie Rady Osiedla RSM „Praga”.

Uchwała nr 16/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 23.02.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w „Regulaminie organizacji pracy Rady Nadzorczej RSM „Praga”.

Załącznik do Uchwały nr 92/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015.

Uchwała nr 92/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu RSM „Praga” przyjęcia zmian do statutu RSM „Praga”.

Uchwała nr 90/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 89/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Tomaszowi Jankojciowi.

Uchwała nr 88/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 87/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.

Uchwała nr 86/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 85/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni w latach 2015-2019.

Uchwała nr 82/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.

Uchwała nr 78/15 z dnia 28.04.2015r. w sprawie przyjęcia i rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu RSM „Praga” przyjęcia wniosków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP z dnia 22.09.2014r. z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2011-2012.

Uchwała nr 78/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała nr 76/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 75/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 74/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jankojciowi.

Uchwała nr 73/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 72/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r.

Uchwała nr 71/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.

Uchwała nr 66/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany § 14 i § 15 statutu RSM „Praga”.

UCHWAŁA Nr 160/2011 Rady Nadzorczej RSM ?PRAGA? z dnia 17.05.2011 w spawie trybu postępowania w sprawie o wykluczenie ze Spółdzielni członka, który posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub jest właścicielem lokalu.

UCHWAŁA Nr 159/2011 Rady Nadzorczej RSM „PRAGA” z dnia 17.05.2011 w sprawie trybu postępowania w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr 236/2015 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w RSM Praga

Uchwała nr 84/07 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.09.2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania przetargowego na zbycie prawa odrębnej własności lokali nie zasiedlonych

Uchwała nr 98/04 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 27.04.2004 w sprawie zasad oddawania lokali użytkowych w najem w RSM Praga

Uchwały Zarządu

Uchwała nr 40/24 Zarządu RSM PRAGA z dnia 29.05.2024 r. w sprawie: : przyjęcia wzoru pełnomocnictwa do reprezentowania Członka RSM „Praga” podczas obrad XIV Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 35/24 Zarządu RSM PRAGA z dnia 13.05.2024 r. w sprawie: zwołania XIV Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”

Uchwała Nr 21/2023 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 23.05.2023 roku w sprawie: przyjęcia wzoru pełnomocnictwa do reprezentowania Członka RSM „Praga” podczas obrad XIII Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20/23 Zarządu RSM PRAGA z dnia 23.05.2023 r. w sprawie: zwołania XIII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”

Uchwała nr 42/2022 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 1.09.2022 r. w sprawie: zarządzenia podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie RSM „Praga”

Uchwała nr 12/22 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 4.03.2022 r. w sprawie: zarządzenia podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie RSM „Praga”

Uchwała Nr 34/2019 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 15.05.2019 roku w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania członka RSM „Praga” podczas obrad XII Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 33/19 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 15.05.2019 roku w sprawie: zwołania XII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”.

Zarządzenie nr 28/2018 Zarzadu RSM „PRAGA” z dnia 5.10.2018 roku w sprawie: szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM „PRAGA”

Uchwała Nr 17/2018 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 22.05.2018 roku w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania członka RSM „Praga” podczas obrad XI Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 7.05.2018 roku w sprawie: zwołania XI Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”.

Uchwała nr 36/2017 Zarządu RSM „Praga” z dnia 25.05.2017 r. w sprawie odmowy uzupełnienia i wprowadzenia
do porządku obrad X Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” projektu uchwały w sprawie udziałów właścicieli mieszkań w gruncie posesji Erazma z Zakroczymia 19, 21, zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni.

Uchwała nr 35/2017 Zarządu RSM „Praga” z dnia 25.05.2017 r. w sprawie odmowy uzupełnienia i wprowadzenia
do porządku obrad X Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” projektu uchwały w sprawie udziałów członków RSM „Praga” w gruntach spółdzielczych, zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni.

Uchwała nr 34/2017 Zarządu RSM „Praga” z dnia 25.05.2017 r. w sprawie odmowy uzupełnienia i wprowadzenia
do porządku obrad X Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” projektu uchwały w sprawie rozliczania ciepła, zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni.

Uchwała Nr 26/2017 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 19.04.2017 roku w sprawie: zwołania X Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”.

Uchwała nr 28/2016 Zarządu RSM PRAGA z dnia 25.04.2016 w sprawie zwołania IX Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 20/2015 Zarządu RSM PRAGA z dnia 09.04.2015 w sprawie zwołania VIII Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 14/2014 Zarządu RSM PRAGA z dnia 16.04.2014 w sprawie zwołania VII Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 21/2013 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.04.2013 w sprawie zwołania VI Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 23/2012 Zarządu RSM PRAGA z dnia 17.04.2012 w sprawie zwołania V Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

UCHWAŁA Nr 21/2011 Zarządu RSM „PRAGA” z dnia 12.04.2011 w sprawie zwołania IV Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”.

Uchwała nr 41/2010 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.06.2010 w sprawie kosztów określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych opróżnionych i postawionych do dyspozycji RSM Praga po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonych do zasiedlenia w trybie postępowania przetargowego na zbycie odrębnej własności lokalu

Uchwała nr 27/2010 Zarządu RSM PRAGA z dnia 5.05.2010 w sprawie zwołania III Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Zarządzenie nr 10/09 z dnia 29.09.2009 Zarządu RSM PRAGA w sprawie postępowania przy zasiedlaniu lokali mieszkalnych opróżnionych po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Zarządzenie nr 12/08 z dnia 4.11.2008 Zarządu RSM PRAGA dotyczące wprowadzenie zmian w Regulaminie w sprawie organizowania i funkcjonowania parkingów społecznych w RSM Praga

Uchwała nr 123/04 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.06.2004 w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania przetargowego w RSM Praga

Uchwała nr 121/04 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.06.2004 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów i konkursów na najem lokali użytkowych w RSM Praga

Regulaminy

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie pomiędzy budynkami Myszkowska 2
i Heleny Junkiewicz 4 w Warszawie

Zasady najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach RSM „Praga”

Regulamin I Konkursu „RSM w kwiatach 2023”

Regulamin zajęć tanecznych dla dzieci

Regulamin organizacyjny zajęć Nordic Walking i zdrowy kręgosłup.

Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin ustanawiania w drodze przetargu przez RSM „Praga” z siedzibą w Warszawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli lokal ten nie podlega zbyciu w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu

Regulamin organizacji ruchu po drogach wewnętrznych z wjazdem i wyjazdem ograniczonym szlabanami na terenach RSM „Praga”

Regulamin udostępniania Członkom Spółdzielni dokumentów RSM „Praga”

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Zakres działania Rady Nadzorczej

Regulamin organizacji pracy Rady Nadzorczej

Zakres działania Zarządu

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin obrad Rady Członków Oczekujących

Regulamin użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych w RSM Praga

Regulamin najmu lokali użytkowych w RSM Praga

Zasady używania lokali i porządku domowego w RSM Praga

Regulamin rozliczania kosztów ciepła w RSM Praga.

Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków w RSM Praga

Regulamin w sprawie organizowania i funkcjonowania parkingów społecznych w RSM Praga

Regulamin ruchu i parkowania samochodów oraz korzystania z systemu płatnego parkowania na terenie kolonii „Kamińskiego-Ćmielowska”

Regulamin organizacji ruchu i parkowania na terenie zespołu budynków Myśliborska

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie kolonii „Kamińskiego-Ćmielowska”

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad w zakresie przetwarzania danych utrwalonych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego w RSM „Praga”

Regulamin użytkowania ogródków przydomowych w RSM „Praga”