Dokumenty

W tym dziale znajdą Państwo dokumenty związane z działalnością Spółdzielni pogrupowane w odpowiednie kategorie. Klikając w nazwę kategorii rozwijamy listę z udostępnionymi dokumentami.

Statut

Odpis KRS


Aktualny odpis KRS można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej

http://ems.ms.gov.pl

nr KRS: 0000093107

Protokoły

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań z XII Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” z dnia 24.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla “Generalska” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 18.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla “Jagiellońska” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 17.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla “Poraje” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 13.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla “Erazma” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 12.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla “Kijowska” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 11.06.2019r.

Protokół Komisji Wyborczej z wyborów do Rady Osiedla “Targówek” XII Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 10.06.2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań z X Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” z dnia 19.06.2017r.

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań z IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” z dnia 24.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Targówek” IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”z dnia 23.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Jagiellońska” IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”z dnia 22.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Członków Oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych IX Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawiez dnia 21.06.2016r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Generalska” IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”z dnia 20.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Erazma” IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”z dnia 16.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Poraje IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”z dnia 15.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Kijowska” IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”z dnia 14.06.2016 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla “Jagiellońska” VIII Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” z dnia 16.06.2015 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla “Targówek” VII Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” z dnia 17.06.2014 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla “Generalska” VII Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” z dnia 16.06.2014 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Osiedla “Jagiellońska” VII Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” z dnia 12.06.2014 r.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Generalska” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 27.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Jagiellońska” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 26.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Członków Oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 25.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Targówek” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 24.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Erazma” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 20.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Poraje” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 19.06.2013

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Kijowska” VI Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 17.06.2013

Protokół z posiedzenia Komisji ds. ustalenia ostatecznych wyników głosowań pierwszej tury III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 01.07.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Generalska” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 06.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Poraje” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 07.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Członków Oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 08.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Targówek” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 09.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Jagiellońska” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 10.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Kijowska” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 13.09.2010

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Osiedla “Erazma” III Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 14.09.2010

Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2018r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2017r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2016r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla walnego zgromadzenia członków RSM “PRAGA” o sprawozdaniu finansowym za 2016r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2015r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla walnego zgromadzenia członków RSM “PRAGA” o sprawozdaniu finansowym za 2015r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni w 2014r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla walnego zgromadzenia członków RSM “PRAGA” o sprawozdaniu finansowym za 2014r.

 

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 76/19 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 04.12.2019 w sprawie przyjęcia “Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach RSM Praga”.

Uchwała nr 56/19 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 24.09.2019 w sprawie zamiany “Regulaminu postępowania przetargowego na zbycie prawa odrębnej własności lokali niezasiedlonych”.

Uchwała nr 65/2018 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 24.09.2018 w sprawie zasad przetargów na zbycie prawa odrębnej odrębnej własności lokalu, po wygaśnięciu prawa do lokalu

Uchwała nr 44/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Pani Annie Dobosz.

Uchwała nr 43/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej.

Uchwała nr 42/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 41/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 40/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.

Uchwała nr 39/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

Uchwała nr 37/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: przyjęcia zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”, którego jednolity tekst stanowi załącznik do Uchwały nr 196/2016 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 29.11.2016r.

Uchwała nr 36/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/18 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia “Zasad używania lokali i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie.

Uchwała nr 35/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: likwidacji odpisu na Fundusz Efektywności Energetycznej dla budynków RSM “Praga”.

Uchwała nr 25/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu prawa własności lokalu mieszkalnego nr 18 w budunku przy ul. Namysłowskiej 6 w Warszawie.

Uchwała nr 24/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: rekomendowania XI WZ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 36/18 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.05.2018 w sprawie: przyjęcia Zasad używania lokali i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie

Uchwała nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.11.2017 w sprawie: przyjęcie zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów przez RSM “PRAGA”

Uchwała nr 79/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Uchwała nr 78/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała nr 77/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej.

Uchwała nr 76/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 75/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 74/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 73/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 16.05.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r.

Uchwała nr 66/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.04.2017 w sprawie: rekomendowania X WZ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.

Uchwała nr 68/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.04.2017 w sprawie: przyjęcia “Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”

Uchwała nr 58/17 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 28.03.2017 w sprawie: określenia liczby części X Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” w 2017 r. i zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części.

Uchwała nr 196/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 29.11.2016 w sprawie: przyjęcia zmiany w “Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga”

Uchwała nr 60/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Radzikowskiej.

Uchwała nr 59/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 58/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jankojciowi.

Uchwała nr 57/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie: rekomendowania IX WZ udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 55/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.05.2016 w sprawie rekomendowania IX WZ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r.

Uchwała nr 51/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w “Regulaminie wyborów Rady Członków Oczekujących RSM “Praga”.

Uchwała nr 50/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w “Regulaminie wyborów członków Rady Osiedla RSM “Praga”.

Uchwała nr 49/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w spr. rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu RSM “Praga” przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych, przyjętych przez VIII Walne Zgromadzenie RSM “Praga” uchwałą nr 7/2015 w czerwcu 2015 r.

Uchwała nr 48/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: zatwierdzenia podziału mandatów do Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2019.

Uchwała nr 47/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie: określenia liczby części IX Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” w 2016 r. i zasady zaliczania członków spółdzielni do poszczególnych części.

Uchwała nr 45/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 26.04.2016 w sprawie rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

Uchwała nr 17/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 23.02.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w “Regulaminie Rady Osiedla RSM “Praga”.

Uchwała nr 16/16 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 23.02.2016 w sprawie: przyjęcia zmian w “Regulaminie organizacji pracy Rady Nadzorczej RSM “Praga”.

Załącznik do Uchwały nr 92/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015.

Uchwała nr 92/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu RSM “Praga” przyjęcia zmian do statutu RSM “Praga”.

Uchwała nr 90/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 89/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Tomaszowi Jankojciowi.

Uchwała nr 88/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 87/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.

Uchwała nr 86/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 85/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni w latach 2015-2019.

Uchwała nr 82/15 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 25.05.2015 w sprawie rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.

Uchwała nr 78/15 z dnia 28.04.2015r. w sprawie przyjęcia i rekomendowania VIII Walnemu Zgromadzeniu RSM “Praga” przyjęcia wniosków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP z dnia 22.09.2014r. z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2011-2012.

Uchwała nr 78/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała nr 76/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.

Uchwała nr 75/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Zarańskiemu.

Uchwała nr 74/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jankojciowi.

Uchwała nr 73/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Półrolniczakowi.

Uchwała nr 72/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 r.

Uchwała nr 71/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.

Uchwała nr 66/14 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 20.05.2014 w sprawie rekomendowania VII Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany § 14 i § 15 statutu RSM “Praga”.

UCHWAŁA Nr 160/2011 Rady Nadzorczej RSM ?PRAGA? z dnia 17.05.2011 w spawie trybu postępowania w sprawie o wykluczenie ze Spółdzielni członka, który posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub jest właścicielem lokalu.

UCHWAŁA Nr 159/2011 Rady Nadzorczej RSM “PRAGA” z dnia 17.05.2011 w sprawie trybu postępowania w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr 236/2015 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 15.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w RSM Praga

Uchwała nr 84/07 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 19.09.2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania przetargowego na zbycie prawa odrębnej własności lokali nie zasiedlonych

Uchwała nr 98/04 Rady Nadzorczej RSM PRAGA z dnia 27.04.2004 w sprawie zasad oddawania lokali użytkowych w najem w RSM Praga

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 34/2019 Zarządu RSM “PRAGA” z dnia 15.05.2019 roku w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania członka RSM “Praga” podczas obrad XII Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 33/19 Zarządu RSM “PRAGA” z dnia 15.05.2019 roku w sprawie: zwołania XII Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”.

Zarządzenie nr 28/2018 Zarzadu RSM “PRAGA” z dnia 5.10.2018 roku w sprawie: szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “PRAGA”

Uchwała Nr 17/2018 Zarządu RSM “PRAGA” z dnia 22.05.2018 roku w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania członka RSM “Praga” podczas obrad XI Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 14/2018 Zarządu RSM “PRAGA” z dnia 7.05.2018 roku w sprawie: zwołania XI Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”.

Uchwała nr 36/2017 Zarządu RSM “Praga” z dnia 25.05.2017 r. w sprawie odmowy uzupełnienia i wprowadzenia
do porządku obrad X Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” projektu uchwały w sprawie udziałów właścicieli mieszkań w gruncie posesji Erazma z Zakroczymia 19, 21, zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni.

Uchwała nr 35/2017 Zarządu RSM “Praga” z dnia 25.05.2017 r. w sprawie odmowy uzupełnienia i wprowadzenia
do porządku obrad X Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” projektu uchwały w sprawie udziałów członków RSM “Praga” w gruntach spółdzielczych, zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni.

Uchwała nr 34/2017 Zarządu RSM “Praga” z dnia 25.05.2017 r. w sprawie odmowy uzupełnienia i wprowadzenia
do porządku obrad X Walnego Zgromadzenia RSM “Praga” projektu uchwały w sprawie rozliczania ciepła, zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni.

Uchwała Nr 26/2017 Zarządu RSM “PRAGA” z dnia 19.04.2017 roku w sprawie: zwołania X Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”.

Uchwała nr 28/2016 Zarządu RSM PRAGA z dnia 25.04.2016 w sprawie zwołania IX Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 20/2015 Zarządu RSM PRAGA z dnia 09.04.2015 w sprawie zwołania VIII Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 40/2014 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.09.2014 w sprawie zmiany, przyjętych uchwałą nr 69/2012 z 9.10.2012, zasad ustanawiania przez RSM Praga spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli lokal ten znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, do którego RSM Praga nie posiada tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Załącznik do Uchwały nr 69 Zarządu RSM Praga tekst jednolity z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą nr 40 Zarządu RSM Praga z 24.09.2014 r. Zasady ustanawiania przez RSM Praga spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli lokal ten znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, do którego RSM Praga nie posiada tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Uchwała nr 14/2014 Zarządu RSM PRAGA z dnia 16.04.2014 w sprawie zwołania VII Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 21/2013 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.04.2013 w sprawie zwołania VI Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Uchwała nr 69/2012 Zarządu RSM PRAGA z dnia 09.10.2012 – w sprawie ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli lokal ten znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, do którego RSM Praga nie posiada tytułu własności lub prawa użytkowania wieczystego.

Uchwała nr 23/2012 Zarządu RSM PRAGA z dnia 17.04.2012 w sprawie zwołania V Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

UCHWAŁA Nr 21/2011 Zarządu RSM “PRAGA” z dnia 12.04.2011 w sprawie zwołania IV Walnego Zgromadzenia RSM “Praga”.

Uchwała nr 41/2010 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.06.2010 w sprawie kosztów określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych opróżnionych i postawionych do dyspozycji RSM Praga po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonych do zasiedlenia w trybie postępowania przetargowego na zbycie odrębnej własności lokalu

Uchwała nr 27/2010 Zarządu RSM PRAGA z dnia 5.05.2010 w sprawie zwołania III Walnego Zgromadzenia RSM PRAGA

Zarządzenie nr 10/09 z dnia 29.09.2009 Zarządu RSM PRAGA w sprawie postępowania przy zasiedlaniu lokali mieszkalnych opróżnionych po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

Zarządzenie nr 12/08 z dnia 4.11.2008 Zarządu RSM PRAGA dotyczące wprowadzenie zmian w Regulaminie w sprawie organizowania i funkcjonowania parkingów społecznych w RSM Praga

Uchwała nr 123/04 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.06.2004 w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania przetargowego w RSM Praga

Uchwała nr 121/04 Zarządu RSM PRAGA z dnia 24.06.2004 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów i konkursów na najem lokali użytkowych w RSM Praga