E-BOK

LOGOWANIE DO SYSTEMU E-BOK

Nie masz jeszcze loginu i hasła?

Możesz je uzyskać na dwa sposoby:

Stacjonarnie Zdalnie
Zgłoś się do Administracji (swojego) Osiedla z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a pracownicy udzielą Ci niezbędnych informacji oraz przekażą login i tymczasowe hasło dostępowe.
Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu.
Pobierz, wypełnij i podpisz wniosek o dostęp do eBOK-a (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym: link ), a następnie dostarcz go pocztą elektroniczną  na adres: ebok@rsmpraga.pl.
Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu.

W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem do systemu E-BOK
prosimy o kontakt na adres: ebok@rsmpraga.pl
Telefon : 22 517 20 36 lub 22 517 20 30
(Zapraszamy do kontaktu w godzinach pracy Biura Zarządu od poniedziałku do piątku).

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU E-BOK

Podstawowym zadaniem E-BOK jest ścisła współpraca z Zintegrowanym Systemem Informatycznym obsługującym RSM Praga oraz prezentację wyselekcjonowanych danych za pośrednictwem portalu internetowego. Dzięki temu RSM Praga zyskała możliwość bezobsługowego przekazania niezbędnych informacji zainteresowanym mieszkańcom, bez konieczności wizyty w siedzibie Spółdzielni. Rozwiązanie to umożliwia bieżący podgląd danych w systemie oraz sprawdzenie swojego salda rachunku. Właściciele lokali/zasobów po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego formularza, otrzymują identyfikator i hasło do systemu E-BOK. Logowanie do systemu odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę internetową. Obsługa E-BOK jest bardzo prosta i intuicyjna.

W przyszłości planowana jest rozbudowa systemu E-BOK, o nowe funkcjonalności.

Zalety E-BOK:

  • Dostęp 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • Darmowy dostęp do systemu E-BOK,
  • E-BOK jest platformą internetową, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu Klienta z RSM Praga,
  • Aplikacja działająca centralnie dla wszystkich Klientów RSM Praga w ten sam sposób.

Rejestracja w E-BOK:

  1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej RSM Praga, bezpośrednio w Administracji Osiedla lub Biurze Zarządu.
  2. Wypełnienie formularza przez właściciela lokalu.
  3. Przybycie do Administracji Osiedla, weryfikacja danych z dowodu osobistego przez pracownika Administracji i bezpośredni wydruk potwierdzenia odbioru dostępu do systemu.

 

REGULAMIN (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)