„EFEKTYWNY ROZWÓJ ENERGETYCZNY MIAST W EUROPIE – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK” – broszura