Terminarz

Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2023 roku.

ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Montaż podzielników Aleksandra Kamińskiego 2 II – III kwartał
Aleksandra Kamińskiego 4
Aleksandra Kamińskiego 20
Aleksandra Kamińskiego 22
Aleksandra Kamińskiego 22A
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana poziomów c.c.w i z.w. Erazma z Zakroczymia 9 III – IV kwartał
Doposażenie w zawory kulowe podpionowe Aleksandra Kamińskiego 12 II – III kwartał
Aleksandra Kamińskiego 20
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED Erazma z Zakroczymia 2 II – III kwartał
Erazma z Zakroczymia 4
Erazma z Zakroczymia 6
Erazma z Zakroczymia 8
Erazma z Zakroczymia 10
4. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów i zwyżki Aleksandra Kamińskiego 10 II – III kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Mycie elewalacji Aleksandra Kamińskiego 14 II – III kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Remont dachu wraz z remontem kominów Ćmielowska 15 II – III kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Remont ciągów pieszo-jezdnych Teren Osiedla III kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Wymiana wiatrołapów wraz z wymianą ślusarki drzwiowej Aleksandra Kamińskiego 14 kl. I, III III kwartał
Aleksandra Kamińskiego 20A kl. VII, VIII
Aleksandra Kamińskiego 22 kl. I, II, IV, V
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty inne – prace wynikające z przeglądów budynków i zgłoszeń mieszkańców Teren Osiedla I – IV kwartał
Remont płyt balkonowych w zależności od potrzeb II – III kwartał
Remont altan śmietnikowych Aleksandra Kamińskiego 22A III kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleni Teren Osiedla I – IV kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń
11. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Ćmielowska 15  kl. I, II II – III kwartał
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Remiszewska 20 II – III kwartał
Heleny Junkiewicz 10
Heleny Junkiewicz 12
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Projekt wymiany pionów instalacji ccw i cyrkulacji Prałatowska 2 II – III kwartał
Wymiana 13 pionów instalacji ccw i cyrkulacji IV kwartał
3. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z wymianą nakładki radiowej Św. Wincentego 38 I kwartał
Św. Wincentego 40
Piotra Skargi 61
Goławicka 1
Goławicka 4
Goławicka 5
Goławicka 9
Myszkowska 2
Wejherowska 3
Wejherowska 6
Remiszewska 16
Remiszewska 18
4. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Goławicka 9 I kwartał
Wymiana instalacji gazowej Goławicka 9 II – III kwartał
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze , remont wejść do budynku (kontynuacja). Heleny Junkiewicz 2 I – II kwartał
Ocieplenie ścian,ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze – I etap Prałatowska 8 II kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Remonty awaryjne Teren osiedla I -IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Remont nawierzchni asfaltowych Teren osiedla I – IV kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Kompleksowy remont klatek schodowych- kontynuacja Heleny Junkiewicz 2 I – II kwartał
Piotra Skargi 63
Kompleksowy remont klatek schodowych Wejherowska 3 II kwartał
Remont wejścia do budynku Piotra Skargi 63, kl.II/III II kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.) Teren Osiedla I – IV kwartał
Naprawa przewodów kominowych Teren Osiedla I – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych Teren Osiedla I – III kwartał
11. DŹWIGI
Wymiana dżwigu osobowego i meblowego Remiszewska 20 II – III kwartał
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W I Z.W.
Wymiana poziomów instalacji wodnych z rozdzieleniem instalacji p.poż. Ceramiczna 9 III – IV kwartał
Wymiana zaworów na podstawach pionów wody zimne, ciepłej i cyrkulacji Śreniawitów 5
Śreniawitów 7
Nagodziców 2
Nagodziców 3
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Śreniawitów 2 I – II kwartał
Śreniawitów 4
Śreniawitów 12
Nagodziców 2
Nagodziców 3
Wittiga 2
Wittiga 4
Wittiga 5
Wittiga 6
Gębicka 2
Gębicka 4
Atutowa 1
Atutowa 3
Atutowa 5
Szczęśliwa 2
Porajów 5
Pancera 11
Wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożenienie budynki osiedla wg potrzeb I – IV kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Wymiana instalacji gazowej + dokumentacja Gębicka 2 III – IV kwartał
Wittiga 3
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Naprawa oświetlenia terenu Teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Wittiga 9 II – III kwartał
Montaż paneli fotowoltaicznych + dokumentacja
Montaż monitoringu budynki osiedla wg potrzeb I – IV kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Renowacja elewacji (wzmocnienie tynków, mycie, odgrzybianie i malowanie) Pancera 14 II- III kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla I – IV kwartał
Kapitalny remont dachu Wittiga 3 II kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) Teren Osiedla II-III kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projekt Szczęśliwa 2 II- III kwartał
Nagodziców 3
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Naprawy izolacji szlicht balkonowych budynki Osiedla I – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) Teren Osiedla I – IV kwartał
Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych Teren Osiedla
Nasadzenie roślin ozdobnych Pancera 6 II kwartał
Pancera 8
Pancera 22
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami Teren Osiedla I – II kwartał
11. ROBOTY INNE
Altany i komory zsypowe Teren Osiedla I – IV kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Śreniawitów 7 kl. II II – III kwartał
Nagodziców 3 kl. II
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Jagiellońska 64 III kwartał
Jagiellońska 6
Montaż podzielników kosztów ciepła Namysłowska 6
Jagiellońska 4
Montaż przekaźnika Ista Floriańska 14
2. INSTALACJA C.C.W. I Z.W.
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką Jagiellońska 3 I kwartał
Jagiellońska 5a
Jagiellońska 6
Wymiana legalizacyjna wodomierzy Namysłowska 6
Namysłowska 6a
Jagiellońska 4
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką Jagiellońska 2
Doposażenie w zawory kulowe podpionowe Jagiellońska 3 III kwartał
3. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle Osiedle I – IV kwartał
4. INSTALACJE GAZOWE
Projekt i wymiana instalacji gazowej Jagiellońska 6 I – III kwartał
5. WYMIANA OKIEN NA KLATAKACH SCHODOWYCH
Wymiana okien i witryn lokale użytkowe Targowa 82 III kwartał
Jagiellońska 5a
6. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont balkonów Jagiellońska 2 II kwartał
Mycie i impregnacja elewacji Namysłowska 6
Namysłowska 6a
7. DŹWIGI
Wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 6 kl. II II – III kwartał
Jagiellońska 5a I kwartał
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Projekt techniczny regulacji instalacji centralnego ogrzewania po dociepleniu budynku Janinówka 9 zrealizowane
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania Janinówka 9 III – IV kwartał
Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy Remiszewska 1 zrealizowane
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła Zamiejska 7 III – IV kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
Usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych – TECHEM Gajkowicza 1 zrealizowane
Gajkowicza 4
Janinówka 11
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z nakładką radiową – TECHEM Gajkowicza 11 zrealizowane
Janinowka 7
Janinowka 9
Kuflewska 2
Remiszewska 7
Szczepanika 2
Zamiejska 1
Zamiejska 3
Zamiejska 5
Zamiejska 20
Zamiejska 24
Mokra 33
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji + instalacj deszczowej w budynku Janinówka 11 II kwartał
Projekt techniczny wymiany pionów kanalizacji w budynku Remiszewska 7 III kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Janinówka 14 II -III kwartał
Szczepanika 2
Mokra 4
Gajkowicza 4
Mieszka I 15 zrealizowane
Askenazego 3
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych Janinówka 14 III – IV kwartał
Szczepanika 2
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne Gajkowicza 4 II – III kwartał
Remiszewska 1
Zamiejska 5
Zamiejska 7
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Gajkowicza 5 II – III kwartał
Mieszka I 13
Mieszka I 23
Okólna 28
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych, wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej Janinówka 9 II – III kwartał
Mieszka I 21, kl. I, II, III III – IV
Wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych + wymiana instalacji + wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej Janinówka 14 II – IV kwartał
Wykonanie projektu technicznego oraz montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych Mieszka I 17 II – IV kwartał
Mieszka I 21
Mieszka I 23
Montaż kamer w nowych dźwigach Janinówka 9 II kwartał
Montaż monitoringu Remiszewska 7 III – IV kwartał
Budowa monitoringu na terenach rekreacyjno – sportowych na ulicy Askenazego Askenazego II – III kwartał
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
projekt techniczny docieplenia (docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa wejść do klatek schodowych) Mieszka I 23 zrealizowane
Naniesienie zmian w projekcie technicznym docieplenia (rozszerzenie zakresu prac) + docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, (przebudowa wejścia z przebudową schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – podanie lokatorów) Janinowka 14 aktualizacja projektu na docieplenie – zrealizowane
docieplenie – III/ IV kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Roboty awaryjne teren Osiedla I – IV kwartał
Remonty daszków Askenazego/Zamiejska I – IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów pieszo – jezdnych teren Osiedla I – IV kwartał
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Gajkowicza 7 zrealizowane
Budowa drogi przeciwpożarowej przy budynku Askenazego 2 zgodnie z Decyzją wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27.08.2021 r. Askenazego 2 II – IV kwartał
8. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana okienek piwnicznych budynki Osiedla II – IV kwartał
9. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Przebudowa wejść do klatek schodowych w tym przebudowa schodów i podjazdów + remont klatek w podwyższonym standardzie + wymiana drzwi na galeryjkach + wymiana drzwi wejściowych do budynku Remiszewska 7 II – IV kwartał
Remont klatek schodowych Mieszka I 21 III – IV kwartał
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont balkonów/loggii Teren Osiedla III – IV kwartał
Roboty ogólnobudowlane wg potrzeb Osiedla Teren Osiedla I – IV kwartał
Malowanie ogrodzeń terenów zielonych teren Osiedla – Warszawa + Marki III – IV kwartał
Remont altany śmietnikowej Marki III kwartał
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb Teren Osiedla I – IV kwartał
Modernizacja placów zabaw Teren Osiedla I – IV kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigów Janinówka 9 zrealizowane
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Białostocka 7 I – II kwartał
Wiosenna 2
Łomżyńska 15/25
Tarchomińska 10
2. INSTALACJE GAZOWE
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany instalacji gazu Białostocka 7 I kwartał
Wymiana instalacji gazu Białostocka 7 III – IV kwartał
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania Ząbkowska 40 I kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania Ząbkowska 40 II – III kwartał
Projekt modernizacji instalacji ppoż w ciągu garażowym Kijowska 11 IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Radzymińska 68/72 I kwartał
Montaż instalacji fotowoltanicznych Radzymińska 68/72 II kwartał
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego teren osiedla II – III kwartał
4. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Remont elewacji od strony ul. Wiosennej Wiosenna 2 III – IV kwartał
Remont elewacji Radzymińska 52A II – III kwartał
5. ROBOTY DEKARSKIE
Remont pokrycia dachu Białostocka 48 II – III kwartał
Remont pokrycia daszków nad wejściami Białostocka 11 II – III kwartał
Montaż czap kominowych 40 szt. teren osiedla III – IV kwartał
Wymiana obróbek blacharskich tarasu północnego Kijowska 11 III – IV kwartał
6. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych Wiosenna 3 I kwartał
Remont klatek schodowych wraz z korytarzami lokatorskimi Korsaka 1 II kwartał
Remont klatki schodowej wraz z wymianą szuflad zsypowych Radzymińska 68/72 III – IV kwartał
Remont klatki schodowej wraz z wymianą szuflad zsypowych Wołomińska 19 III – IV kwartał
7. TERENY ZIELOWE – PLACE ZABAW
Zabiegi pielęgnacyjne drzew Teren osiedla I kwartał
8. ROBOTY INNE
Rozbudowa altan śmietnikowych Teren osiedla II – III kwartał
9. DŻWIGI
Wymiana dźwigu Białostocka 7 kl. 3 III – IV kwartał
Wymiana zespołu napędowego Siedlecka 1/15 kl. 3, osobowy(lewy) III – IV kwartał
Wymiana dzwi szybowych Radzymińska 1/15 kl. 3, osobowy(lewy) III – IV kwartał
Wymiana aparatury sterowanej, drzwi szybowych, modernizacja kabiny Aleja Tysiąclecia 151 kl. 5 (prawy) I kwartał
Wymiana aparatur sterowych, wymiana kabin, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 68/72 kl. 2 lewy i prawy I kwartał
Wymiana aparatury sterowej wraz z falownikiem, dostosowanie kabiny, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 54/58 prawy III – IV kwartał
Dostosowanie kabiny, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 54/58 prawy III – IV kwartał