Terminarz

Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2023 roku.

ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Montaż podzielników Aleksandra Kamińskiego 2 II – III kwartał
Aleksandra Kamińskiego 4
Aleksandra Kamińskiego 20
Aleksandra Kamińskiego 22
Aleksandra Kamińskiego 22A
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana poziomów c.c.w i z.w. Erazma z Zakroczymia 9 III – IV kwartał
Doposażenie w zawory kulowe podpionowe Aleksandra Kamińskiego 12 II – III kwartał
Aleksandra Kamińskiego 20
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED Erazma z Zakroczymia 2 II – III kwartał
Erazma z Zakroczymia 4
Erazma z Zakroczymia 6
Erazma z Zakroczymia 8
Erazma z Zakroczymia 10
4. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów i zwyżki Aleksandra Kamińskiego 10 II – III kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Mycie elewalacji Aleksandra Kamińskiego 14 II – III kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Remont dachu wraz z remontem kominów Ćmielowska 15 II – III kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Remont ciągów pieszo-jezdnych Teren Osiedla III kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Wymiana wiatrołapów wraz z wymianą ślusarki drzwiowej Aleksandra Kamińskiego 14 kl. I, III III kwartał
Aleksandra Kamińskiego 20A kl. VII, VIII
Aleksandra Kamińskiego 22 kl. I, II, IV, V
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty inne – prace wynikające z przeglądów budynków i zgłoszeń mieszkańców Teren Osiedla I – IV kwartał
Remont płyt balkonowych w zależności od potrzeb II – III kwartał
Remont altan śmietnikowych Aleksandra Kamińskiego 22A III kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleni Teren Osiedla I – IV kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń
11. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Ćmielowska 15  kl. I, II II – III kwartał
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Remiszewska 20 II – III kwartał
Heleny Junkiewicz 10
Heleny Junkiewicz 12
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Projekt wymiany pionów instalacji ccw i cyrkulacji Prałatowska 2 II – III kwartał
Wymiana 13 pionów instalacji ccw i cyrkulacji IV kwartał
3. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z wymianą nakładki radiowej Św. Wincentego 38 I kwartał
Św. Wincentego 40
Piotra Skargi 61
Goławicka 1
Goławicka 4
Goławicka 5
Goławicka 9
Myszkowska 2
Wejherowska 3
Wejherowska 6
Remiszewska 16
Remiszewska 18
4. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Goławicka 9 I kwartał
Wymiana instalacji gazowej Goławicka 9 II – III kwartał
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze , remont wejść do budynku (kontynuacja). Heleny Junkiewicz 2 I – II kwartał
Ocieplenie ścian,ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze – I etap Prałatowska 8 II kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Remonty awaryjne Teren osiedla I -IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Remont nawierzchni asfaltowych Teren osiedla I – IV kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Kompleksowy remont klatek schodowych- kontynuacja Heleny Junkiewicz 2 I – II kwartał
Piotra Skargi 63
Kompleksowy remont klatek schodowych Wejherowska 3 II kwartał
Remont wejścia do budynku Piotra Skargi 63, kl.II/III II kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.) Teren Osiedla I – IV kwartał
Naprawa przewodów kominowych Teren Osiedla I – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych Teren Osiedla I – III kwartał
11. DŹWIGI
Wymiana dżwigu osobowego i meblowego Remiszewska 20 II – III kwartał
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W I Z.W.
Wymiana poziomów instalacji wodnych z rozdzieleniem instalacji p.poż. Ceramiczna 9 III – IV kwartał
Wymiana zaworów na podstawach pionów wody zimne, ciepłej i cyrkulacji Śreniawitów 5
Śreniawitów 7
Nagodziców 2
Nagodziców 3
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Śreniawitów 2 I – II kwartał
Śreniawitów 4
Śreniawitów 12
Nagodziców 2
Nagodziców 3
Wittiga 2
Wittiga 4
Wittiga 5
Wittiga 6
Gębicka 2
Gębicka 4
Atutowa 1
Atutowa 3
Atutowa 5
Szczęśliwa 2
Porajów 5
Pancera 11
Wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożenienie budynki osiedla wg potrzeb I – IV kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Wymiana instalacji gazowej + dokumentacja Gębicka 2 III – IV kwartał
Wittiga 3
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Naprawa oświetlenia terenu Teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Wittiga 9 II – III kwartał
Montaż paneli fotowoltaicznych + dokumentacja
Montaż monitoringu budynki osiedla wg potrzeb I – IV kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Renowacja elewacji (wzmocnienie tynków, mycie, odgrzybianie i malowanie) Pancera 14 II- III kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla I – IV kwartał
Kapitalny remont dachu Wittiga 3 II kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) Teren Osiedla II-III kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projekt Szczęśliwa 2 II- III kwartał
Nagodziców 3
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Naprawy izolacji szlicht balkonowych budynki Osiedla I – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) Teren Osiedla I – IV kwartał
Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych Teren Osiedla
Nasadzenie roślin ozdobnych Pancera 6 II kwartał
Pancera 8
Pancera 22
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami Teren Osiedla I – II kwartał
11. ROBOTY INNE
Altany i komory zsypowe Teren Osiedla I – IV kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Śreniawitów 7 kl. II II – III kwartał
Nagodziców 3 kl. II
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Jagiellońska 64 III kwartał
Jagiellońska 6
Montaż podzielników kosztów ciepła Namysłowska 6
Jagiellońska 4
Montaż przekaźnika Ista Floriańska 14
2. INSTALACJA C.C.W. I Z.W.
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką Jagiellońska 3 I kwartał
Jagiellońska 5a
Jagiellońska 6
Wymiana legalizacyjna wodomierzy Namysłowska 6
Namysłowska 6a
Jagiellońska 4
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką Jagiellońska 2
Doposażenie w zawory kulowe podpionowe Jagiellońska 3 III kwartał
3. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle Osiedle I – IV kwartał
4. INSTALACJE GAZOWE
Projekt i wymiana instalacji gazowej Jagiellońska 6 I – III kwartał
5. WYMIANA OKIEN NA KLATAKACH SCHODOWYCH
Wymiana okien i witryn lokale użytkowe Targowa 82 III kwartał
Jagiellońska 5a
6. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont balkonów Jagiellońska 2 II kwartał
Mycie i impregnacja elewacji Namysłowska 6
Namysłowska 6a
7. DŹWIGI
Wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 6 kl. II II – III kwartał
Jagiellońska 5a I kwartał
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Projekt techniczny regulacji instalacji centralnego ogrzewania po dociepleniu budynku Janinówka 9 I kwartał
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania II – III kwartał
Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy Remiszewska 1 I kwartał
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła Zamiejska 7 I kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
Usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych – TECHEM Gajkowicza 1 I – II kwartał
Gajkowicza 4
Janinówka 11
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z nakładką radiową – TECHEM Gajkowicza 11 I kwartał
Janinowka 7
Janinowka 9
Kuflewska 2
Remiszewska 7
Szczepanika 2
Zamiejska 1
Zamiejska 3
Zamiejska 5
Zamiejska 20
Zamiejska 24
Mokra 33
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji + instalacj deszczowej w budynku Janinówka 11 I kwartał
Projekt techniczny wymiany pionów kanalizacji w budynku Remiszewska 7 I kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Janinówka 14 I kwartał
Szczepanika 2
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych Janinówka 14 III – IV kwartał
Szczepanika 2
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne Gajkowicza 4 II kwartał
Remiszewska 1
Zamiejska 5
Zamiejska 7
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Gajkowicza 5 II kwartał
Mieszka I 13
Mieszka I 23
Okólna 28
Wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych + wymiana instalacji + wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej Janinówka 14 III – IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych, wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej Mieszka I 21 kl. I, II, III III – IV kwartał
Wykonanie projektu technicznego oraz montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych Mieszka I 17 II – IV kwartał
Mieszka I 21
Mieszka I 23
Montaż kamer w nowych dźwigach Janinówka 9 I – II kwartał
Montaż monitoringu Remiszewska 7 III – IV kwartał
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Naniesienie zmian w projekcie technicznym docieplenia (rozszerzenie zakresu prac) + docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, (przebudowa wejścia z przebudową schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – podanie lokatorów) Janinowka 14 I – IV kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Roboty awaryjne teren Osiedla I – IV kwartał
Remonty daszków Askenazego/Zamiejska I – IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów pieszo – jezdnych teren Osiedla I – IV kwartał
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Gajkowicza 7 II – III kwartał
Budowa drogi przeciwpożarowej przy budynku Askenazego 2 zgodnie z Decyzją wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27.08.2021 r. Askenazego 2 II – IV kwartał
8. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana okienek piwnicznych budynki Osiedla I – IV kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Przebudowa wejść do klatek schodowych w tym przebudowa schodów i podjazdów + remont klatek w podwyższonym standardzie + wymiana drzwi na galeryjkach + wymiana drzwi wejściowych do budynku Remiszewska 7 II – IV kwartał
Remont klatek schodowych Mieszka I 21 III – IV kwartał
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont balkonów/loggii Teren Osiedla II – IV kwartał
Roboty ogólnobudowlane wg potrzeb Osiedla Teren Osiedla I – IV kwartał
Malowanie ogrodzeń terenów zielonych teren Osiedla – Warszawa + Marki II – III kwartał
Remont altany śmietnikowej Marki II – III kwartał
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb Teren Osiedla II – IV kwartał
Modernizacja placów zabaw Teren Osiedla I – IV kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigów Janinówka 9 I – II kwartał
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Białostocka 7 I – II kwartał
Wiosenna 2
Łomżyńska 15/25
Tarchomińska 10
2. INSTALACJE GAZOWE
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany instalacji gazu Białostocka 7 I kwartał
Wymiana instalacji gazu Białostocka 7 III – IV kwartał
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania Ząbkowska 40 I kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania Ząbkowska 40 II – III kwartał
Projekt modernizacji instalacji ppoż w ciągu garażowym Kijowska 11 IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Radzymińska 68/72 I kwartał
Montaż instalacji fotowoltanicznych Radzymińska 68/72 II kwartał
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego teren osiedla II – III kwartał
4. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Remont elewacji od strony ul. Wiosennej Wiosenna 2 III – IV kwartał
Remont elewacji Radzymińska 52A II – III kwartał
5. ROBOTY DEKARSKIE
Remont pokrycia dachu Białostocka 48 II – III kwartał
Remont pokrycia daszków nad wejściami Białostocka 11 II – III kwartał
Montaż czap kominowych 40 szt. teren osiedla III – IV kwartał
Wymiana obróbek blacharskich tarasu północnego Kijowska 11 III – IV kwartał
6. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych Wiosenna 3 I kwartał
Remont klatek schodowych wraz z korytarzami lokatorskimi Korsaka 1 II kwartał
Remont klatki schodowej wraz z wymianą szuflad zsypowych Radzymińska 68/72 III – IV kwartał
Remont klatki schodowej wraz z wymianą szuflad zsypowych Wołomińska 19 III – IV kwartał
7. TERENY ZIELOWE – PLACE ZABAW
Zabiegi pielęgnacyjne drzew Teren osiedla I kwartał
8. ROBOTY INNE
Rozbudowa altan śmietnikowych Teren osiedla II – III kwartał
9. DŻWIGI
Wymiana dźwigu Białostocka 7 kl. 3 III – IV kwartał
Wymiana zespołu napędowego Siedlecka 1/15 kl. 3, osobowy(lewy) III – IV kwartał
Wymiana dzwi szybowych Radzymińska 1/15 kl. 3, osobowy(lewy) III – IV kwartał
Wymiana aparatury sterowanej, drzwi szybowych, modernizacja kabiny Aleja Tysiąclecia 151 kl. 5 (prawy) I kwartał
Wymiana aparatur sterowych, wymiana kabin, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 68/72 kl. 2 lewy i prawy I kwartał
Wymiana aparatury sterowej wraz z falownikiem, dostosowanie kabiny, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 54/58 prawy III – IV kwartał
Dostosowanie kabiny, wymiana drzwi szybowych Radzymińska 54/58 prawy III – IV kwartał