Terminarz

Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2024 roku.

ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana wodomierzy Erazma z Zakroczymia 1 I – II kwartał
Erazma z Zakroczymia 3
Erazma z Zakroczymia 5
Erazma z Zakroczymia 9
Erazma z Zakroczymia 10
Aleksandra Kamińskiego 2
Aleksandra Kamińskiego 20
Aleksandra Kamińskiego 20A
Aleksandra Kamińskiego 22A
2. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED Ćmielowska 15 II – III kwartał
Ćmielowska 15A
Erazma z Zakroczymia 5
Erazma z Zakroczymia 7
Erazma z Zakroczymia 9
Erazma z Zakroczymia 13
3. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Mycie elewacji Erazma z Zakroczymia 10 II – III kwartał
4. ROBOTY DEKARSKIE
Remont zwyżki Aleksandra Kamińskiego 14 II – III kwartał
5. ROBOTY DROGOWE
Remont ciągów pieszo-jezdnych Teren osiedla II – III kwartał
6. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych Erazma z Zakroczymia 19 II – IV kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
Ćmielowska 15
Wymiana ślusarki drzwiowej Erazma z Zakroczymia 19 II kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
7. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty inne – prace wynikające z przegladów budynków i zgłoszeń mieszkańców Teren osiedla I – IV kwartał
Remont płyt balkonowych w zależnosci od potrzeb II – III kwartał
Remont altan śmietnikowych Aleksandra Kamińskiego 22A II – IV kwartał
Erazma z Zakroczymia 9
8. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleni Teren osiedla I – IV kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń Teren osiedla
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Św. Wincentego 28 III – IV kwartał
Św. Wincentego 32
Myszkowska 1a
Myszkowska 1b
Projekt regulacji instalacji c.o + regulacja instalacji c.o Heleny Junkiewicz 2 II – III kwartał
Prałatowska 8
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana pionów instalacji ccw, zw, kan. i cyrkulacji Kołowa 2 II – III kwartał
Smoleńska 82
Wymiana poziomów instalacji kanalizacyjnej Heleny Junkiewicz 8
3. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z wymianą nakładki radiowej Piotra Skargi 63 III – IV kwartał
Smoleńska 82
Myszkowska 1
Myszkowska 4
Tykocińska 32
Tykocińska 42
Prałatowska 2
Prałatowska 4
Prałatowska 8
Remiszewska 20
Olgierda 42
Olgierda 44
Św. Wincentego 28
Św. Wincentego 32
Heleny Junkiewicz 6
4. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Olgierda 42 I kwartał
Piotra Skargi 63
Wymiana instalacji gazowej Olgierda 42 II – III kwartał
5. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Projekt + montaż wyłącznika p.poż. Olgierda 42 II kwartał
Modernizacja monitoringu wizyjnego z analogowego na cyfrowy Wejherowska 3 I – II kwartał
Wejherowska 6
Rozbudowa monitoringu wizyjnego o 22 kamery Myszkowska 1
Myszkowska 1b
Heleny Junkiewicz 4
6. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont
Demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i Heleny Junkiewicz 2a II – III kwartał
7. ROBOTY DEKARSKIE
Remonty awaryjne Teren Osiedla I – IV kwartał
8. ROBOTY DROGOWE
Remont nawierzchni asfaltowych Teren Osiedla I – IV kwartał
9. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Kompleksowy remont klatki schodowej Myszkowska 1 II-III kwartał
Wejherowska 3 kontynuacja
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.) Teren Osiedla I-IV kwartał
Naprawa przewodów kominowych
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych Teren Osiedla I-IV kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dżwigu osobowego i meblowego Goławicka 3
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W I Z.W.
Wymiana poziomów instalacji wodnych z rozdzieleniem instalacji p.poż. Ceramiczna 5 III – IV kwartał
Ceramiczna 7
Wymiana zaworów na podstawach pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji Śreniawitów 1
Śreniawitów 2
Porajów 4
Porajów 6
Edwarda Wittiga 1
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z modułem radiowym Śreniawitów 1 III – IV kwartał
Śreniawitów 5
Śreniawitów 7
Edwarda Wittiga 9
Pancera Feliksa 6
Pancera Feliksa 9
Pancera Feliksa 10
Pancera Feliksa 12
Pancera Feliksa 13
Pancera Feliksa 14
Pancera Feliksa 15
Pancera Feliksa 17
Pancera Feliksa 22
Wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie budynki osiedla wg potrzeb I – IV kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Wymiana instalacji gazowej + dokumentacja Gębicka 4 III – IV kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Naprawa oświetlenia terenu Teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych + dokumentacja Edwarda Wittiga 1 II – IV kwartał
Montaż monitoringu budynki wg potrzeb I – IV kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Renowacja elewacji (wzmocnienie tynków, mycie, odgrzybianie i malowanie) Atutowa 5 II – III kwartał
Atutowa 7
6. ROBOTY DEKARSKIE
Awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla I – IV kwartał
Remont pokrycia dachu Szczęśliwa 2 II – III kwartał
Porajów 5
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) Teren Osiedla II – III kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie Gębicka 2 III – IV kwartał
Porajów 5
Atutowa 3
Edwarda Wittiga 9
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Naprawy izolacji szlicht balkonowych budynki Osiedla I – IV kwartał
Remont galerii Ceramiczna 7 III – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) Teren Osiedla I – IV kwartał
Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami I – II kwartał
11. ROBOTY INNE
Altany i komory zsypowe Teren Osiedla I – IV kwartał
Budowa windy dla niepełnosprawnych Śreniawitów 1 kl. III II – III kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Edwarda Wittiga 1 kl. I III – IV kwartał
Edwarda Wittiga 3 kl. III
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nakładką Jagiellońska 62 III-IV kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy Szanajcy 3
Floriańska 14
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle Osiedle I -IV kwartał
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana oświetlenia Jagiellońska 3 I kwartał
Wymiana rur, niezbędne roboty w węźle Osiedle I – IV kwartał
4. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont dachu Jagiellońska 2 II – III kwartał
5. ROBOTY INNE
Montaż szlabanu z pętlą Jagiellońska 2 II kwartał
Jagiellońska 4
Jagiellońska 6
6. DŹWIGI
Wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 6 kl. I III – IV kwartał
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła Gajkowicza 11 II – III kwartał
Janinówka 14
Remiszewska 7
2. INNE HYDRAULICZNE
Zestaw hydroforowy Janinówka 11 I – IV kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych
z nakładką radiową – TECHEM
Zamiejska 7 II – IV kwartał
Zamiejska 9
Zamiejska 11
Askenazego Szymona 2
Askenazego Szymona 6
Askenazego Szymona 7
Askenazego Szymona 9
Askenazego Szymona 11
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji oraz instalacji deszczowej
w budynku + wymiana instalacji
Mokra 23
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji + instalacji deszczowej w budynku Kuflewska 4 II kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Mokra 33 I – II kwartał
Gajkowicza 9
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych Mokra 4 II – IV kwartał
Gajkowicza 4
Askenazego Szymona 3
Wymiana instalacji gazowej Mieszka I 15
Projekt + wymiana instalacji gazowej Mieszka I 13 I – IV kwartał
Mieszka I 17
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych + wymiana instalacji + wymiana instalacji dzwonkowej, wymiana instalacji domofonowej Gajkowicza 11 II – IV kwartał
Montaż monitoringu Kuflewska 2
(dźwig meblowy)
Zamiejska 15 kl. I
( dźwig osobowy)
Askenazego 11 kl. I
(dźwig osobowy)
Zamiejska 17 kl. II
(dźwig osobowy)
Gajkowicza 11
montaż monitoringu
w budynku
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, (przebudowa wejścia z przebudową schodów oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych) Janinówka 14 I – III kwartał
Docieplenie budynku, remont kapitalny dachu, wymiana balustrad balkonowych, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na balkonach, wymiana instalacji odgromowej, (przebudowa wejścia z wymianą drzwi wejściowych) Mieszka I 23 II – IV kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Roboty awaryjne teren Osiedla I – IV kwartał
Remonty daszków Askenazego/Zamiejska
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów pieszo – jezdnych teren Osiedla I – IV kwartał
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Gajkowicza 9 II – III kwartał
8. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana okienek piwnicznych budynki Osiedla I – IV kwartał
9. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych w podwyższonym standardzie Janinówka 9 I – II kwartał
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont balkonów/loggii Teren Osiedla I – IV kwartał
Roboty ogólnobudowlane wg potrzeb Osiedla
Malowanie ogrodzeń terenów zielonych teren Osiedla
Warszawa + Marki
II – III kwartał
Remont altany śmietnikowej Marki II – IV kwartał
Budowa altanki rekreacyjnej dla seniorów
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb Teren Osiedla II – III kwartał
Remont placu zabaw Gajkowicza 9 remont zrealizowany
w 2023 roku
12. DŹWIGI
Modernizacja aparatury sterowej + wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach Kuflewska 2
( dźwig meblowy)
II – IV kwartał
Zamiejska 15 kl. I
(dźwig osobowy)
Askenazego Szymona 11 kl. I
(dźwig osobowy)
Wymiana zespołu napędowego Askenazego Szymona 2
(dźwig osobowy)
Wymiana całego dźwigu Zamiejska 17 kl. II
(dźwig osobowy)
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE CCW I ZW
Wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody Białostocka 48 III kwartał
Wymiana zestawu hydroforowego Białostocka 7 I-II kwartał
Aleja Tysiąclecia 151
Wiosenna 2
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Wołomińska 19 IV kwartał
Białostocka 9
Białostocka 11
3. INSTALACJE GAZOWE
Dokumentacja proj – kosztorysowa wymiany instalacji gazu Białostocka 9 I kwartał
Białostocka 11
Wymiana instalacji gazu Białostocka 7 I-II kwartał
Białostocka 9 III kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana wewnetrznych linii zasilania Ząbkowska 40 1 kwartał, umowa do 29.03.2024
Projekt wykonania instalacji fotowoltaicznej Kijowska 11 II-III kwartał
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Białostocka 7 I kwartał
Kijowska 11 II-III kwartał
Modernizacja instalacji ppoż w ciągu garażowym Kijowska 11 IV kwartał
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego i rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego teren osiedla I kwartał
Wymiana linii kablowych zasilających oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Białostockiej, ok 1/3 zakresu III-IV kwartał
5. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont izolacji tarasu południowego 50% powierzchni Kijowska 11 III-IV kwartał
Remont komór zsypowych Markowska 6 IV kwartał
Korsaka 1
Aleja Tysiąclecia 151
Wymiana drzwi do komór zsypowych oraz do magazynu Łomżyńska 15/25 III kwartał
Wymiana drzwi do komór zsypowych Wiosenna 2 II-III kwartał
Remont leja zsypowego Łochowska 1/29 III kwartał
Wymiana nastopnic Radzymińska 68/72 I kwartał
6. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskim Radzymińska 68/72 I kwartał
Wołomińska 19
7. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu teren osiedla I kwartał
Wymiana przeseł ogrodzeniowych Łochowska 34 III kwartał
8. ROBOTY INNE
Wymiana poręczy przy wejściach do budynku Łochowska 1/29 III kwartał
Rozbudowa altan śmietnikowych osiedle II kwartał
Doposażenie szlabanów wjzdu/wyjazdu w czytniki rejestracji III kwartał
9. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Siedlecka 1/15 kl 1, osobowy III-IV kwartał
Białostocka 9 kl 4
Wymiana drzwi szybowych, dostosowanie aparatury sterowej Siedlecka 1/15 kl 1, prawy, meblowy
Siedlecka 1/15 kl 2, lewy, osobowy
Siedlecka 1/15 kl 3, lewy, osobowy
Wiosenna 2 kl 1, lewy i prawy