Terminarz

Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2020 roku.

ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowymA. Kamińskiego 6I kwartał
A. Kamińskiego 8I kwartał
Ćmielowska 15I kwartał
Ćmielowska 15AI kwartał
2.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
wymiana wodomierzy z odczytem radiowymErazma z Zakroczymia 4I kwartał
Erazma z Zakroczymia 6I kwartał
Erazma z Zakroczymia 7I kwartał
Erazma z Zakroczymia 8I kwartał
Erazma z Zakroczymia 13I kwartał
A. Kamińskiego 4I kwartał
A. Kamińskiego 4AI kwartał
A. Kamińskiego 12I kwartał
A. Kamińskiego 14I kwartał
A. Kamińskiego 16I kwartał
A. Kamińskiego 18I kwartał
A. Kamińskiego 22I kwartał
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych z oprawami typu LEDTeren OsiedlaII – III kwartał
Montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchuA. Kamińskiego 6AII – III kwartał
A. Kamińskiego 16II – III kwartał
A. Kamińskiego 18II – III kwartał
A. Kamińśkiego 20II – III kwartał
A. Kamińskiego 20AII – III kwartał
A. Kamińskiego 22II – III kwartał
A. Kamińskiego 22AII – III kwartał
4.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonówA. Kamińskiego 4II – III kwartał
5.ROBOTY DROGOWE
Wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowejTeren OsiedlaIII kwartał
Przełożenie nawierzchni na ciągach pieszych z kostkiTeren OsiedlaII – III kwartał
6.WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana przeszkleń na klatkach schodowychA. Kamińskiego 4II kwartał
7.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowychA. Kamińskiego 12II kwartał
wymiana pokryć daszków wejściowych Kolonii Kamińskiego + renowacje wejśćKolonia KamińskiegoIII – IV kwartał
8.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleniTeren OsiedlaI i IV kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych /zabawowychTeren OsiedlaI kwartał
9.DŹWIGI
Wymiana dźwiguErazma z Zakroczymia 2 kl. 2I kwartał
ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
regulacja instalacji c.oPrałatowska 6 (kontynuacja prac)I Kwartał
Goławicka 7III Kwartał
2.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychKOŁOWA 2I Kwartał
KOŁOWA 4I Kwartał
MYSZKOWSKA 33I Kwartał
GOŁAWICKA 3I Kwartał
GOŁAWICKA 7I Kwartał
GOŁAWICKA 11I Kwartał
PRAŁATOWSKA 5I Kwartał
PRAŁATOWSKA 6I Kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
projekt wymiany i wymiana instalacji gazowejPRAŁATOWSKA 6I / II Kwartał
wymiana pieców gazowychTYKOCIŃSKA 42I – III Kwartał
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
montaż monitoringu wizyjnegoGOŁAWICKA 7II Kwartał
P. SKARGI 63II Kwartał
OLGIERDA 44II Kwartał
montaż oświetlenia zewnętrznegoPRAŁATOWSKAII / III Kwartał
GOŁAWICKAII / III Kwartał
KOŁOWAII / III Kwartał
montaż szlabanówGOŁAWICKAII / III Kwartał
5.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, docieplenie stropu dachu, wymiana pokrycia dachu, remont wejścia,
wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont balkonów, loggi, montaż zabudowy loggi
GOŁAWICKA 4II / III Kwartał
MYSZKOWSKA 4II / III Kwartał
zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, remont balkonów,
loggi wraz z wymianą balustrad i warst posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze, remont nisz okiennych oraz wejść do budynku,
wymiana opaski wokół bud. (I etap).
PRAŁATOWSKA 5III / IV Kwartał
6.ROBOTY DEKARSKIE
remonty awaryjneTEREN OSIEDLA
7.ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowychTEREN OSIEDLAII / III Kwartał
8.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
kompleksowy remont klatek schodowychGOŁAWICKA 5IV Kwartał
ŚW. WINCENTEGO 40IV Kwartał
9.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
inne roboty ogólnobudowlane (wyk.pochylni, naprawa schodów,
elewacji, posadzek balkonowych itp.)
TEREN OSIEDLA
10.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych,
montaż płotków ogrodzeniowych
TEREN OSIEDLAII Kwartał
ogrodzenie terenuŚW. WINCENTEGO 40II / III Kwartał
doposażenie placu zabawRadzymińska 97II Kwartał
11.ROBOTY INNE
budowa altanki śmietnikowejKOŁOWA 4II / III Kwartał
PRAŁATOWSKA 5II / III Kwartał
PRAŁATOWSKA 2II / III Kwartał
PRAŁATOWSKA 4II / III Kwartał
12.DŹWIGI
wymiana dźwigówSMOLEŃSKA 82, kl. V – 2 SZT.II / III Kwartał
ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
wymiana ciepłomierzyCeramiczna 5I kwartał
Ceramiczna 5AI kwartał
Ceramiczna 7I kwartał
Ceramiczna 9I kwartał
2.INSTALACJE C.C.W I Z.W.
wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zestawem hydroforowymŚreniawitów 5III kwartał
Śreniawitów 7III kwartał
Śreniawitów 9III kwartał
3.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychPorajów 6I kwartał
Porajów 8I kwartał
Wittiga 1I kwartał
Wittiga 3I kwartał
Antalla 4I kwartał
Pancera 5I kwartał
Pancera 7I kwartał
Pancera 8I kwartał
Ceramiczna 5I kwartał
wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnieniebudynki osiedla wg potrzebwg potrzeb
4.INSTALACJE GAZOWE
wymiana instalacji gazowejŚreniawitów 7II kwartał
wymiana instalacji gazowej + projektPancera 15III kwartał
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacjiPorajów 6I kwartał
Wittiga 1I kwartał
Pancera 5I kwartał
Pancera 10I kwartał
Pancera 12I kwartał
Pancera 13I kwartał
5.ROBOTY ELEKTRYCZNE
naprawa oświetlenia terenuteren osiedlawg potrzeb
wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy energooszczędne z czujkami ruchuPancera 5III kwartał
Pancera 13III kwartał
Pancera 14III kwartał
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę WLZWittiga 7I kwartał
Wittiga 9I kwartał
Antalla 4I kwartał
Atutowa 1I kwartał
Atutowa 3I kwartał
Porajów 5I kwartał
Porajów 6I kwartał
6.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) + remont balustrad balkonowych w lokalach mieszkalnych – etap IMyśliborska 87Przetarg centralny
Myśliborska 85Przetarg centralny
Myśliborska 85APrzetarg centralny
Myśliborska 85BPrzetarg centralny
Myśliborska 85CPrzetarg centralny
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie)Pancera 7Przetarg centralny
Pancera 10Przetarg centralny
Gębicka 2Przetarg centralny
Wittiga 6Przetarg centralny
Nagodziców 2Przetarg centralny
Śreniawitów 5Przetarg centralny
Śreniawitów 7Przetarg centralny
7.ROBOTY DEKARSKIE
awaryjne naprawy dekarskieTeren Osiedlawg potrzeb
8.ROBOTY DROGOWE
naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym)Teren OsiedlaIII kwartał
naprawa ciągu pieszo-jezdnegoNagodziców 2III kwartał
9.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projektPancera 10Przetarg centralny
Pancera 12Przetarg centralny
Pancera 15Przetarg centralny
Śreniawitów 7Przetarg centralny
10.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
naprawy izolacji szlicht balkonowychTeren Osiedlawg potrzeb
11.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy)Teren Osiedlawg potrzeb
renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnychTeren Osiedlawg potrzeb
demontaż starych płotków ogrodzeniowych + montaż nowych płotków II etapTeren OsiedlaIII kwartał
place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkamiTeren OsiedlaI-II kwartał
opracowanie projektu kompleku sportowego (boisko i ścieżka rowerowa)Pancera 8I kwartał
12.ROBOTY INNE
altany i komory zsypowewg potrzeb
13.DŹWIGI
wymiana dźwiguNagodziców 2 (kl. II)Przetarg centralny
Porajów 8 (kl. I)Przetarg centralny
ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
montaż wodomierzy radiowychJagiellońska 62I kwartał 2020
montaż wodomierzy radiowychJagiellońska 64IV kwartał 2020
2.INNE HYDRAULICZNE
wymiana rur, niezbędne roboty w węźleOsiedleCały rok 2020
3.INSTALACJE GAZOWE
wymiana instalacji gazowejTargowa 80 i 82III – IV kwartał 2020
4.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
projekt renowacji elewacji i remontu balkonów +
czyszczenie i malowanie elewacji, remont balkonów
Szanajcy 3II – III kwartał 2020
projekt remontu elewacji i wymiany witrynJagiellońska 4I kwartał 2020
5.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowychNamysłowska 6, 6AII – III kwartał 2020
6.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
renowacja zieleniOsiedleCały rok 2020
7.DŹWIGI
wymiana dźwigu w całościJagiellońska 2 kl. IIIII – III kwartał 2020
ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w.Zamiejska 3I kwartał
Zamiejska 7I kwartał
wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w.
z zaworami podpionowymi
Askenazego 2II/III kwartał
Zamiejska 3II/III kwartał
Zamiejska 7II/III kwartał
2.INNE HYDRAULICZNE
usuwanie awarii na instalacji zewnętrznejteren Osiedla
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychAskenazego 1I/ III kwartał
Askenazego 3I/ III kwartał
Askenazego 5I/ III kwartał
Mieszka I 13I/ III kwartał
Mieszka I 15I/ III kwartał
Mieszka I 17I/ III kwartał
Mieszka I 21I/ III kwartał
Mieszka I 23I/ III kwartał
Okólna 28I/ III kwartał
Remiszewska 1I/ III kwartał
Zamiejska 13I/ III kwartał
Zamiejska 15I/ III kwartał
Zamiejska 17I/ III kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
projekt i wymiana instalacji gazowej
wraz z montażem liczników indywidualnych
Zamiejska 1I/IV kwartał
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
wykonanie uziomów budynków mieszkalnych
wraz z uziemieniem wyrównawczym
Askenazego 2II/ III kwartał
Zamiejska 3II/ III kwartał
Zamiejska 7II/ III kwartał
wymiana opraw oświetleniowych
na klatkach schodowych na energooszczędne
Mokra 4I/II kwartał
Mokra 31I/II kwartał
Remiszewska 7I/II kwartał
Askenazego 2I/II kwartał
Askenazego 6I/II kwartał
Askenazego 7I/II kwartał
Zamiejska 11I/II kwartał
wymiana instalacji elektrycznej w piwnicyMieszka I 17I/II kwartał
Askenazego 5I/II kwartał
Zamiejska 13I/II kwartał
wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni)Mokra 31I/ II kwartał
montaż monitoringuwg bieżących potrzebI/IV kwartał
remont instalacji odgromowejGajkowicza 3II/III kwartał
Gajkowicza 7II/III kwartał
Gajkowicza 9II/III kwartał
5.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
renowacja elewacji + wymiana balustrad balkonów
+ przebudowa wejść do budynku
+ wymiana drzwi wejściowych + wykonanie PT
Okólna 28III/IV kwartał
6.ROBOTY DEKARSKIE
roboty awaryjneteren Osiedla
remont dachuMokra 33 kl. I, II, III, IVII/III kwartał
8.ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowychWarszawa
+ Marki wg bieżących potrzeb
III/IV kwartał
wykonanie 10 miejsc postojowychMieszka I 21/23III/IV kwartał
wykonanie fragmentów ciągów pieszych
przy częściowej likwidacji trawników
Gajkowicza 1III/IV kwartał
wykonanie projektu organizacji ruchu
+ wykonanie zabezpieczenia terenu
+ montaż szlabanów związany z uruchomieniem Metra
Askenazego-ZamiejskaI/III kwartał
9.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remonty klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatekGajkowicza 3 kl. II/IV kwartał
Gajkowicza 3 kl. III/IV kwartał
Askenazego 6I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. II/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. III/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. IIII/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. IVI/IV kwartał
Zamiejska 24I/IV kwartał
10.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
kompleksowy remont balkonów/loggiiwg bieżących potrzeb
remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatekRemiszewska 1II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. I-VII/III kwartał
przebudowa altan śmietnikowych przystosowanych
do segregacji śmieci
w rejonie Zamiejska 5/7II/III kwartał
w rejonie Zamiejska 13II/III kwartał
pojemniki do “wkopania” na segregację śmieciZamiejska 17II/III kwartał
montaż ogrodzeniaMieszka I 13II/III kwartał
Mieszka I 15II/III kwartał
Mieszka I 17II/III kwartał
Mieszka I 21II/III kwartał
Mieszka I 23II/III kwartał
Okólna 28II/III kwartał
12.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
wykonanie nasadzeń drzew i krzewówwg bieżących potrzebII/ III kwartał
13.ROBOTY INNE
wykonanie siłowni plenerowejMieszka I 17II/ III kwartał
14.DŹWIGI
wymiana aparatury sterowejGajkowicza 3 kl. III/III kwartał
Gajkowicza 3 kl. IIII/III kwartał
Zamiejska 1 kl. IIIII/III kwartał
Zamiejska 1 kl. IVII/III kwartał
Zamiejska 3 kl. III/III kwartał
Zamiejska 3 kl. IIIII/III kwartał
Zamiejska 5 kl. III/III kwartał
wymiana zespołu napędowegoKuflewska 4II/ III kwartał
Zamiejska 20II/ III kwartał
wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrachMokra 23II/ III kwartał
ROK 2019
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowymBiałostocka 48I kwartał
2.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy
z pozostawieniem nakładki radiowej
z przeprogramowaniem nakładki
na nowy wodomierz
Kijowska 11I kwartał
Al. Tysiąclecia 151I kwartał
Radzymińska 60/66I kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
wyniesienie kurków gazu na zewnątrzZąbkowska 40III – IV kwartał
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
wymiana wewnętrznych lini zasilania (60%)Wiosenna 2I kwartał
wymiana wewnętrznych linii zasilania (100%)Siedlecka 1/15II kwartał
modernizacja instalacji elektrycznej piwnic
i garaży wraz z wymianą tablic głównych
Kijowska 11II kwartał
5.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
naprawa, mycie i malowanie elewacji + projektŁomżyńska 22/24II kwartał
docielenie stropodachuKijowska 11III kwartał
6.ROBOTY DEKARSKIE
remont pokrycia dachu ze zrywkąMarkowska 6III – IV kwartał
7.ROBOTY DROGOWE
wymiana nawierzchni przy budynku na kostkęWiosenna 1II kwartał
naprawy nawierzchni asfaltowychTeren OsiedlaII kwartał
8.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimiWiosenna 2II kwartał
Siedlecka 1/15III – IV kwartał
Siedlecka 16/24II – III kwartał
9.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont elewacji w systemie STOBiałostocka 48I kwartał
remont zsypów z wymianą szufladSiedlecka 1/15II kwartał
Wiosenna 2II kwartał
Siedlecka 16/24II kwartał
remont balkonówTeren OsiedlaII – IV kwartał
10.ROBOTY MALARSKIE
malowanie płotkówTeren OsiedlaII kwartał
malowanie balustrad strona północnaKijowska 11III kwartał
11.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
zabiegi pielęgnacyjne drzewTeren OsiedlaI kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji
Wiosenna 2/Wiosenna 3, górka B
Wiosenna 2I kwartał
Wiosenna 3I kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji Białostocka 11Białostocka 11II kwartał
12.ROBOTY INNE
montaż szlabanów systemem kontroli wjazdu i wyjazdu
oraz systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd
pojazdom uprzywilejowanym
Ząbkowska 40II kwartał
wymiana poręczy na poręcz ze stali nierdzewnejRadzymińska 60/66III kwartał
Łomżyńska 15/25III kwartał
13.DŹWIGI
wymiana zespołu napędowego, modernizacja aparatury
sterowej, wymiana kabiny i drzwi szybowych
Siedlecka 16/24 kl. 2 osobowyII kwartał
wymiana drzwi szybowychRadzymińska 60/66 lewy i prawyII kwartał
Łochowska 1/29 kl 1, lewy i prawyII kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawyII kwartał
wymiana kabinyŁochowska 1/29 kl 1, lewy i prawyII kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawyII kwartał