Terminarz

Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2022 roku.

ROK 2022
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Erazma z Zakroczymia 8 II – III kwartał
Erazma z Zakroczymia 13
Erazma z Zakroczymia 19
Erazma z Zakroczymia 21
Projekt regulacji c.o. wraz z montażem podpionówki Aleksandra Kamińskiego 22A I kwartał
Projekt regulacji c.o. Aleksandra Kamińskiego 2
Regulacja instalacjji c.o. wraz z montażem podpionówki Aleksandra Kamińskiego 22A II – III kwartał
Regulacja instalacji c.o. Aleksandra Kamińskiego 2
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Erazma z Zakroczymia 19 I – III kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych + oprawy + żarówki na typ LED Erazma z Zakroczymia 2 II kwartał
Erazma z Zakroczymia 4
Erazma z Zakroczymia 6
Erazma z Zakroczymia 8
Erazma z Zakroczymia 10
4. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Docieplenie Aleksandra Kamińskiego 2 I kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Mycie elewalacji wraz z zabezpieczeniem powłoką antyglonową Erazma z Zakroczymia 4 II – III kwartał
2 budynki Aleksandra Kamińskiego
6. ROBOTY DROGOWE
wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej Teren Osiedla II – III kwartał
Wykonanie / renowacja lastryko ( schody ) Teren Osiedla
Wykonanie oznaczeń poziomych Kolonia Kamińskiego
7. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Aleksandra Kamińskiego 16 I-II kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych Erazma z Zakroczymia 19 IV kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
Ćmielowska 15 III kwartał
Ćmielowska 15A
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty inne – prace wynikające z przeglądów budynków i zgłoszeń mieszkańców Teren Osiedla I – IV kwartał
Remont płyt balkonowych w zależności od potrzeb II – III kwartał
Remont altan śmietnikowych Aleksandra Kamińskiego 22A
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleni Teren Osiedla II – III kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowych + wymiana urządzeń Teren Osiedla II kwartał
11. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Erazma z Zakroczymia 8 kl. I I kwartał
ROK 2022
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wykonanie projektu technicznego modernizacji instalacji c.o Heleny Junkiewicz 2 II kwartał
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Radzymińska 97 I – II kwartał
Remiszewska 18
Wincentego 38
Wincentego 40
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana instalacji ccw i zw Goławicka 3 II – III kwartał
3. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana instalacji kanalizacyjnej Goławicka 3 II – III kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z wymianą nakładki radiowej Myszkowska 1A I – III kwartał
Myszkowska 1B
Heleny Junkiewicz 2
Heleny Junkiewicz 2A
Heleny Junkiewicz 2B
Radzymińska 97
Heleny Junkiewicz 1
Heleny Junkiewicz 4
Heleny Junkiewicz 8
Heleny Junkiewicz 12
4. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Myszkowska 1A I kwartał
Myszkowska 1B
Goławicka 3
Wymiany instalacji gazowej Myszkowska 1A II kwartał
Myszkowska 1B
Goławicka 3
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze , remont wejść do budynku. Heleny Junkiewicz 2 II – III kwartał
Projekt docieplenia ścian zew. ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze Heleny Junkiewicz 2B II kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Remonty awaryjne Teren osiedla I -IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Remont nawierzchni asfaltowych Teren osiedla I-IV kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Projekt remontu klatki schod. Piotra Skargi 61 I kwartał
Myszkowska 2
Heleny Junkiewicz 4
Kompleksowy remont kl. schod.- I etap Piotra Skargi 61 III kwartał
Myszkowska 2
Heleny Junkiewicz 4
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.) Teren Osiedla I – IV kwartał
Naprawa przewodów kominowych
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Siłownia plenerowa, boisko Teren Osiedla I – IV kwartał
nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych
11. ROBOTY INNE
Budowa altanki śmietnikowej Wejherowska 3 II – IV kwartał
Wejherowska 6
12. DŹWIGI
Wymiana dżwigu osobowego i meblowego Piotra Skargi 63, kl.II I kwartał
13. Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2
Renowacja ocieplenia ścian,ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze, remont wejść do budynku II etap (zakończenie robót) Kołowa 4 II kwartał
Modernizacja terenu zewnętrznego (plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko sensoryczne) Remiszewska 16 I – II kwartał
Remiszewska 18
Remiszewska 20
ROK 2022
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Projekt rozdzielenia instalacji c.w. i c.o. Myśliborska 85 I kwartał
Myśliborska 85A
Myśliborska 85B
Myśliborska 85C
Myśliborska 87
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Wittiga 7 I – III kwartał
Porajów 4
Antalla 6
Atutowa 7
Pancera 18
Myśliborska 85
Myśliborska 85A
Myśliborska 85B
Myśliborska 85C
Myśliborska 87
Ceramiczna 5A
Ceramiczna 7
Ceramiczna 9
Wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie budynki osiedla wg potrzeb I – IV kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Wymiana instalacji gazowej Porajów 6 III – IV kwartał
Wymiana instalacji gazowej + dokumentacja Porajów 5
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Naprawa oświetlenia terenu Teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Nagodziców 3 II – III kwartał
Montaż paneli fotowoltaicznych + dokumentacja III kwartał
Montaż monitoringu budynki osiedla I – IV kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Renowacja elewacji (wzmocnienie tynków, mycie, odgrzybianie i malowanie) Pancera 12 II- III kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla I – IV kwartał
Kapitalny remont dachu Wittiga 5 II kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) Teren Osiedla II-III kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projekt Atutowa 1 II- III kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Naprawy izolacji szlicht balkonowych budynki Osiedla I – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) Teren Osiedla I – IV kwartał
Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami I – II kwartał
Modernizacja terenów rekreacyjnych Pancera II – III kwartał
11. ROBOTY INNE
Altany i komory zsypowe Teren Osiedla I – IV kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Myśliborska 85 (duży) I kwartał
Porajów 6 kl. II
ROK 2022
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Jagiellońska 1 I – II kwartał
Jagiellońska 2
Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania Jagiellońska 4 I kwartał
Regulacja instalacji centralnego ogrzewania IV kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Jagiellońska 2 IV kwartał
3. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
(zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku) Jagiellońska 4 I – IV kwartał
4. DŹWIGI
Wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 3 kl. II I kwartał
5. Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2
(zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana witryn w lokalach użytkowych) Jagiellońska 4 I – IV kwartał
Remont Patio Jagiellońska 1 II kwartał
Jagiellońska 3
Jagiellońska 5a
ROK 2022
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepła Mokra 4 I – II kwartał
Askenazego 1
Zamiejska 17
2. INNE HYDRAULICZNE
Usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla I – IV kwartał
Projekt techniczny wymiany pionów i poziomów kanalizacji w budynku Kuflewska 2 I kwartał
Wymiana pionów i poziomów kanalizacji w budynku IIII – IV kwartał
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Mokra 31 I – III kwartał
Mokra 4
Gajkowicza 9
Janinówka 13
Janinówka 14
Mokra 2
Janinówka 9
Kuflewska 4
3. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Mokra 31 I kwartał
Remiszewska 7
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnych Mokra 31 III – IV kwartał
Remiszewska 7
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędne Remiszewska 1 II kwartał
Askenazego 7
Askenazego 9
Askenazego 11
Zamiejska 17
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Mieszka I 15 II – III kwartał
Askenazego 2
Zamiejska 3
Wymiana + wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych z wymianą gniazd bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych Mieszka I 21 III – IV kwartał
Wykonanie projektu technicznego – wymiana/ montaż lamp oświetleniowych Mieszka I 17 II – IV kwartał
Mieszka I 21
Mieszka I 23
Montaż monitoringu wg bieżących potrzeb I – IV kwartał
5. ROBOTY DEKARSKIE
Kapitalny remont dachu Okólna 28 II – III kwartał
Remonty daszków Askenazego/Zamiejska I – IV kwartał
6. ROBOTY DROGOWE
Naprawa nawierzchni asfaltowych ciągów pieszo – jezdnych teren Osiedla II – IV kwartał
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników Gajkowicza 5 I – III kwartał
7. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana drzwi na galeryjkach Remiszewska 7 II – IV kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Wykonanie parterów w wysokim standardzie + malowanie klatek Gajkowicza 9 I – IV kwartał
Mieszka I 21
Zamiejska 1
Askenazego 2
Zamiejska 17
Wymiana okładzin ściennych w wejściach do klatek schodowych Askenazego 1 II – III kwartał
Zamiejska 15
Zamiejska 17
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont balkonów/loggii Teren Osiedla I – IV kwartał
roboty ogólnobudowlane wg potrzeb Osiedla Teren Osiedla
Projekt techniczny przebudowy wejść do klatek schodowych Remiszewska 7 II kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb Teren Osiedla I – IV kwartał
11. DŹWIGI
Wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach + montaż falownika Janinówka 9 kl. VI I kwartał
Mokra 2 (dźwig meblowy)
Wymiana zespołu napędowego Gajkowicza 3 I kwartał
Kuflewska 2
Askenazego 3
Askenazego 11
12. Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2
Zdjęcie blach na szczytach budynków + położenie nowej warstwy docieplenia, pomalowanie elewacji + wymiana balustrad balkonowych + remont wejść do budynku z wymianą drzwi wejściowych + wykonanie zabudów loggi na parterach – II etap Janinówka 9 kl. VI I – III kwartał – kontynuacja docieplenia rozpoczętego w 2021 roku
ROK 2022
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Białostocka 11 II – III kwartał
Wiosenna 3
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy wraz z wymianą nakładki radiowej Siedlecka 16/24 I – III kwartał
Łochowska 1/29
Radzymińska 68/72
Łochowska 34
Radzymińska 52A
Białostocka 48
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Wiosenna 3 I kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Wiosenna 3 II – III kwartał
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Radzymińska 68/72 I kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych Radzymińska 68/72 II – III kwartał
Montaż instalacji fotowoltaicznych Radzymińska 54/58 II – III kwartał
Radzymińska 60/66
Dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany instalacji odgromowej Radzymińska 60/66 I kwartał
Siedlecka 1/15
Wymiana instalacji odgromowej Radzymińska 60/66 II – III kwartał
Siedlecka 1/15
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnetrznego i wewnętrznego Teren Osiedla III – IV kwartał
4. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Renowacja, mycie i malowanie elewacji Tarchomińska 10 I kwartał
Renowacja elewacji od strony ul. Ząbkowskiej Korsaka 1 II – III kwartał
5. ROBOTY DEKARSKIE
Remont pokrycia dachu Radzymińska 54/58 II – III kwartał
Radzymińska 60/66
Siedlecka 1/15
6. ROBOTY DROGOWE
Naprawy nawierzchni asfaltowych Teren Osiedla II – III kwartał
7. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej Radzymińska 68/72 I kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimi Korsaka 1 IV kwartał
Łomżyńska 15/25 I – II kwartał
Markowska 6 IV kwartał
Remont klatek schodowych Łomżyńska 22/24 II – III kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont komór zsypowych, szt 14 wraz z wymianą leja zsypowego na stalowy Siedlecka 16/24 I – II kwartał
Siedlecka 1/15
Wołomińska 19
Radzymińska 54/58
Radzymińska 60/66
Radzymińska 68/72
Łomżyńska 15/25
Łochowska 1/29
Wymiana szuflad zsypowych Wołomińska 19 I – II kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Zabiegi pielęgnacyjne drzew Teren Osiedla I – II kwartał
Zagospodarowanie zielenią patio wraz z projektem Białostocka 48
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu wraz z wykonaniem odwodnienia Radzymińska 68/72 III kwartał
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu wraz z wykonaniem odwodnienia (od strony podwórka) Białostocka 11
11. ROBOTY INNE
Wymiana altany śmietnikowej Wołomińska 19 I kwartał
Wykonanie szlabanu w lokalizacji budynku Łomżyńska 15/25 z systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz z systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd pojazdom uprzywilejowanym z zabezpieczeniem uniemożliwiającym otwarcie za pomocą np. klaksonu samochodu Łomżyńska 15/25 II – III kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana zespołu napędowego Siedlecka 1/15 kl 3, osobowy (lewy) I kwartał
Wymiana drzwi szybowych Radzymińska 68/72 kl 1 lewy, prawy
Modernizacja aparatury sterowej (rozbudowa o falownik),
wymiana kabiny i drzwi szybowych
Łomżyńska 15/25 kl 1, towarowy
Łomżyńska 15/25 kl 1, osobowy
Łomżyńska 15/25 kl 2, osobowy
Wymiana drzwi szybowych Wołomińska 19, lewy i prawy

w trakcie aktualizacji..