Terminarz

Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2019 roku.

ROK 2019
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
Projekt modernizacji instalacji c.c.w. i z.w.
(wymiana zaworów podpionowych, doposażenie instalacji
w zawory regulacyjne CRV, montaż filtrów i półśrubunków)
Erazma z Zakroczymia 13I kwartał
Modernizacja instalacji c.c.w. i z.w.
(wymiana zaworów podpionowych, doposażenie instalacji
w zawory regulacyjne CRV, montaż filtrów i półśrubunków)
Erazma z Zakroczymia 13II kwartał
2.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Doizolowanie rur ciepłej wody i cyrkulacjiA. Kamińskiego 14I kwartał
A. Kamińskiego 16I kwartał
A. Kamińskiego 18I kwartał
A. Kamińskiego 20I kwartał
A. Kamińskiego 20AI kwartał
A. Kamińskiego 22I kwartał
A. Kamińskiego 22AI kwartał
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych z oprawami typu LEDTeren OsiedlaII kwartał
Montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchuErazma z Zakroczymia 10I kwartał
A. Kamińskiego 2I kwartał
A. Kamińskiego 4I kwartał
A. Kamińśkiego 4AI kwartał
A. Kamińskiego 6I kwartał
A. Kamińskiego 8I kwartał
A. Kamińskiego 10I kwartał
A. Kamińskiego 12I kwartał
A. Kamińskiego 14I kwartał
4.ROBOTY DROGOWE
Wypełnienie ubytków w nawierzchi asfaltowejTeren OsiedlaII kwartał
Przełożenie nawierzchni na ciągach pieszych z kostkiTeren OsiedlaII kwartał
5.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowychErazma z Zakroczymia 4I – II kwartał
Wymiana pokrycia daszków wiatrołapów wraz z renowacjąA. Kamińskiego 2, 6, 6AII – III kwartał
Wymiana drzwi wejściowych do budynkuErazma z Zakroczymia 8II kwartał
Wymiana drzwi wejściowych do budynkuErazma z Zakroczymia 6II kwartał
Wymiana drzwi wejściowych do budynkuErazma z Zakroczymia 10II kwartał
6.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont schodów wejściowych z lastrykoW zależności od potrzebII – III kwartał
Remont płyt balkonowychW zależności od potrzebII – III kwartał
Projekt techniczy podjazdu dla niepełnosprawnychErazma z Zakroczymia 21I – II kwartał
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnychErazma z Zakroczymia 21II kwartał
7.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleniTeren OsiedlaI – III kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych /zabawowychTeren OsiedlaI – II kwartał
8.ROBOTY INNE
Prace wynikające z przegladów budynków i zgłoszeń mieszkańcówTeren OsiedlaII – III kwartał
9.DŹWIGI
Wymiana dźwiguErazma z Zakroczymia 6 kl. III kwartał

ROK 2019
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
regulacja instalacji c.oPRAŁATOWSKA 4planowane III kwartał
PRAŁATOWSKA 6planowane III kwartał
2.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychPIOTRA SKARGI 63planowane I kwartał
SMOLEŃSKA 82planowane I kwartał
MYSZKOWSKA 1planowane I kwartał
MYSZKOWSKA 4planowane I kwartał
TYKOCIŃSKA 32planowane I kwartał
TYKOCIŃSKA 42planowane I kwartał
PRAŁATOWSKA 2planowane I kwartał
PRAŁATOWSKA 4planowane I kwartał
PRAŁATOWSKA 8planowane I kwartał
REMISZEWSKA 20planowane I kwartał
OLGIERDA 42planowane I kwartał
OLGIERDA 44planowane I kwartał
WINCENTEGO 28planowane I kwartał
WINCENTEGO 32planowane I kwartał
H.JUNKIEWICZ 6planowane I kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
projekt wymiany pieców gazowychTYKOCIŃSKA 42planowane I kwartał
wymiana pieców gazowychTYKOCIŃSKA 42planowane II kwartał
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
montaż monitoringu wizyjnegoGOŁAWICKA 5planowane II kwartał
MYSZKOWSKA 1planowane II kwartał
H.JUNKIEWICZ 2planowane II kwartał
H.JUNKIEWICZ 2Aplanowane II kwartał
H.JUNKIEWICZ 8planowane II kwartał
H.JUNKIEWICZ 10planowane II kwartał
projekt wymiany wyłącznika p.poż.WINCENTEGO 40planowane I kwartał
montaż wyłącznika p.poż.WINCENTEGO 40planowane II kwartał
5.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
ocieplenie ścian zewnętrznych – kontynuacja z 2018PRAŁATOWSKA 6planowane I/II kwartał
ocieplenie ścian zewnętrznych – kontynuacja z 2018PRAŁATOWSKA 4planowane I/II kwartał
6.ROBOTY DEKARSKIE
remonty awaryjneTEREN OSIEDLA
7.ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowychTEREN OSIEDLAplanowane II/III kwartał
8.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
kompleksowy remont klatek schodowych – kontynuacja z 2018rREMISZEWSKA 18planowane I kwartał
H.JUNKIEWICZ 8planowane I kwartał
9.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont balkonówPIOTRA SKARGI 63,
SMOLEŃSKA 82
planowane II/III kwartał
inne roboty ogólnobudowlane (wyk.pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.)TEREN OSIEDLA
10.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowychTEREN OSIEDLAplanowane II/III kwartał
modernizacja placu zabawRADZYMIŃSKA 97planowane II/III kwartał
11.ROBOTY INNE
budowa altanki śmietnikowejRADZYMIŃSKA 97II/ III kwartał
12.DŹWIGI
wymiana dźwigówH.JUNKIEWICZ 2b, kl. Iplanowane II/III kwartał

ROK 2019
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychPancera 10planowane na III-IV kwartał
Pancera 12planowane na III-IV kwartał
Pancera 13planowane na III-IV kwartał
Pancera 14planowane na III-IV kwartał
Pancera 15planowane na III-IV kwartał
Pancera 17planowane na III-IV kwartał
Pancera 22planowane na III-IV kwartał
Pancera 6planowane na III-IV kwartał
Pancera 9planowane na III-IV kwartał
Wittiga 9planowane na III-IV kwartał
Śreniawitów 1planowane na III-IV kwartał
Śreniawitów 5planowane na III-IV kwartał
Śreniawitów 7planowane na III-IV kwartał
wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnieniebudynki osiedlawg potrzeb
2.INSTALACJE GAZOWE
wymiana instalacji gazowejSzczęśliwa 2planowane na III-IV kwartał
Atutowa 1planowane na III-IV kwartał
Atutowa 3planowane na III-IV kwartał
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
naprawa oświetlenia terenuteren osiedlawg potrzeb
wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy energooszczędne z czujkami ruchuPorajów 5planowane na II – III kwartał
Gębicka 2planowane na II – III kwartał
Gębicka 4planowane na II – III kwartał
Atutowa 1planowane na II – III kwartał
Atutowa 3planowane na II – III kwartał
Szczęśliwa 2planowane na II – III kwartał
montaż monitoringuteren osiedlawg potrzeb
4.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) + remont balustrad balkonowych w lokalach mieszkalnych + projekt – (I Etap)Myśliborska 87, 85, 85A, 85B, 85Cplanowane na II – III kwartał
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie)Pancera 8planowane na II – III kwartał
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie)Pancera 17planowane na II – III kwartał
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie)Pancera 13planowane na II – III kwartał
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie)Gębicka 4planowane na II – III kwartał
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie)Porajów 4planowane na II – III kwartał
5.ROBOTY DEKARSKIE
remont dachuWittiga 2planowane na II kwartał
awaryjne naprawy dekarskiebudynki osiedlawg potrzeb
6.ROBOTY DROGOWE
naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym)teren osiedlawg potrzeb
7.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projektPancera 8planowane na II – III kwartał
remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projektPancera 17planowane na II – III kwartał
remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardziePorajów 4planowane na II – III kwartał
remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardziePorajów 6planowane na II – III kwartał
8.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej – Decyzja z terminem do wykonania do dnia 30.09.2019r.
tj. wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową, zapewnienie dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
właściwego zasilania, wyposażenia pierwszej kondygnacji budynku salon fryzjerski w instalację wodociągową, zapewnienie właściwej
długości dojścia ewakuacyjnego z budynku, wyposażenie budynku w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
Pancera 18planowane na I – II kwartał
naprawy izolacji szlicht balkonowychbudynki osiedlawg potrzeb
9.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy)teren osiedlawg potrzeb
renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnychteren osiedlawg potrzeb
demontaż starych płotków ogrodzeniowych + montaż nowych płotków I etapteren Pancera, Antallaplanowane na II – III kwartał
place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkamiteren osiedlawg potrzeb
10.ROBOTY INNE
wykonanie miejsc postojowych + montaż blokadPancera 7planowane na II-III kwartał
montaż windy dla niepełnosprawnychPorajów 4planowane na II – III kwartał
altany i komory zsypoweTeren Osiedlawg potrzeb
11.DŹWIGI
wymiana dźwiguNagodziców 2 kl. IIIplanowane na III kwartał
Wittiga 7 kl. IIplanowane na III kwartał
ROK 2019
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
montaż wodomierzy radiowychSzanajcy 3wykonanie planowane na III-IV kw.
montaż wodomierzy radiowychFloriańska 14wykonanie planowane na III-IV kw.
2.INSTALACJE GAZOWE
projekt instalacji gazowejTargowa 80 i 82IV kw. 2018 – I kw. 2019
projekt i wymiana instalacji gazowejFloriańska 14IV kw. 2018 – I kw. 2020 / II-III kw. 2019
3.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
projekt remontu elewacjiJagiellońska 62IV kw. 2018 – I kw. 2019
remont elewacji (III etap)Jagiellońska 64I – II kw.
4.ROBOTY DROGOWE
budowa miejsc postojowychNamysłowska 6, 6aII – III kw.
remont chodnikaSzanajcy 3II – III kw.
5.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowychJagiellońska 1IV kw. 2018 – I kw. 2019
6.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
renowacja zieleniOsiedleI – IV kw.
7.DŹWIGI
wymiana dźwigu w całościTargowa 82 kl. 2II – III kw.

ROK 2019
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w.Askenazego 1I kwartał
Askenazego 5I kwartał
Janinówka 11I kwartał
wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w.Askenazego 1II/III kwartał
Askenazego 5II/III kwartał
Zamiejska 13II/III kwartał
Janinówka 11II/III kwartał
2.INNE HYDRAULICZNE
usuwanie awarii na instalacji zewnętrznejteren OsiedlaI – IV kwartał
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychZamiejska 7 (110 lok.)III/IV kwartał
Zamiejska 9 (66 lok.)III/IV kwartał
Zamiejska 11 (110 lok.)III/IV kwartał
Askenazego 2 (54 lok.)III/IV kwartał
Askenazego 6 (54 lok.)III/IV kwartał
Askenazego 7 (130 lok.)III/IV kwartał
Askenazego 9 (120 lok.)III/IV kwartał
Askenazego 11 (130 lok.)III/IV kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
projekt wymiany instalacji gazowejZamiejska 9I kwartał
Zamiejska 24I kwartał
wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnychZamiejska 9III/IV kwartał
Zamiejska 24III/IV kwartał
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
wykonanie uziomów budynków mieszkalnych wraz z uziemieniem wyrównawczymJaninówka 11III/IV kwartał
Askenazego 1III/IV kwartał
Askenazego 5III/IV kwartał
Zamiejska 13III/IV kwartał
wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędneGajkowicza 3I/II kwartał
Janinówka 7I/II kwartał
Janinówka 9 kl. I, II, IIII/II kwartał
Zamiejska 1I/II kwartał
Zamiejska 13I/II kwartał
Zamiejska 24I/II kwartał
wymiana instalacji elektrycznej w piwnicyMieszka I 21I/II kwartał
Askenazego 3I/II kwartał
Zamiejska 17I/II kwartał
wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni)Mokra 31III/IV kwartał
montaż monitoringuwg bieżących potrzebI – IV kwartał
remont instalacji odgromowejAskenazego 5II/III kwartał
Zamiejska 1II/III kwartał
Zamiejska 5II/III kwartał
Zamiejska 7II/III kwartał
5.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
wykonanie PT na renowację elewacji + remont wejść do budynkuJaninówka 9I kwartał
Janinówka 14I kwartał
częściowa renowacja elewacji – zdjęcie blach na szczytach budynków i ich ścian zewnętrznych,
remont wejść do budynku, wymiana drzwi wejściowych do budynku
Janinówka 13III/IV kwartał
dokończenie dociepleniaKuflewska 2I/II kwartał
6.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
odgrzybianie i mycie elewacjiJaninówka 9II/III kwartał
7.ROBOTY DEKARSKIE
remont dachuMokra 33 kl. IV, V, VIII/III kwartał
8.ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowychWarszawa + Marki wg bieżących potrzebII/ III kwartał
naprawa nawierzchni asfaltowej przy altanie śmietnikowejAskenazego 2II/ III kwartał
wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawnikówJaninówka 13 kl. I, II, III, IVII/ III kwartał
wykonanie dojść do budynkuMieszka I 17II/III kwartał
9.WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
wymiana drzwi na galeryjkachZamiejska 1II/III kwartał
10.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
kompleksowy remont balkonów/loggiiwg bieżących potrzebII/IV kwartał
remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatekAskenazego 7 kl. IIII/IV kwartał
Zamiejska 15 kl. I, IIIII/IV kwartał
Zamiejska 17 kl. I, IIIII/IV kwartał
budowa altan śmietnikowychAskenazego 1/ Askenazego 3II/III kwartał
Zamiejska 7/ Zamiejska 9II/III kwartał
rozbudowa altany śmietnikowejSzczepanika 2II/III kwartał
montaż ogrodzeniaJaninówka 13II/III kwartał
Janinówka 14II/III kwartał
Remiszewska 7II/III kwartał
Zamiejska 13II/III kwartał
Zamiejska 15II/III kwartał
Zamiejska 17II/III kwartał
11.ROBOTY MALARSKIE
dokończenie malowania klatek schodowychAskenazego 1I kwartał
malowanie klatek schodowychMokra 23I kwartał
Kuflewska 4I/II kwartał
Zamiejska 9 kl. I, IIII/ III kwartał
Zamiejska 20III/ IV kwartał
12.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
wykonanie nasadzeń drzew i krzewówwg bieżących potrzebIII/ IV kwartał
13.ROBOTY INNE
wykonanie siłowni plenerowejJaninówka 9/ Kuflewska 2II/ III kwartał
14.DŹWIGI
wymiana aparatury sterowejGajkowicza 7 kl. II, IVII/III kwartał
Gajkowicza 11 kl. I, II, IIIII/III kwartał
Zamiejska 1 kl. IIII/III kwartał
Zamiejska 3 kl. VII/III kwartał
Zamiejska 5 kl. IVII/III kwartał
Zamiejska 7 kl. IIII/III kwartał
wymiana zespołu napędowegoMokra 23 dźwig towarowyI/II kwartał
Zamiejska 17 kl. II/II kwartał

ROK 2019
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
montaż podzielników kosztów ciepłaKorsaka 12 – 3 kwartał 2019
Łomżyńska 22/242 – 3 kwartał 2019
2.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy z pozostawieniem nakładki radiowej z przeprogramowaniem nakładki na nowy wodomierzWołomińska 194 kwartał 2019
Białostocka 94 kwartał 2019
Białostocka 114 kwartał 2019
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
wymiana wewnętrznych lini zasilania
kontynuacja robót z roku 2018
Łochowska 1/29roboty wykonano
wymiana wewnętrznych lini zasilaniaRadzymińska 60/663 kwartał 2019
wymiana wewnętrznych linii zasilania 50%Wiosenna 24 kwartał 2019
1 kwartał 2020
dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany WLZRadzymińska 60/66prace zakończone
Wiosenna 2prace zakończone
wymiana tablic głównych elektrycznychBiałostocka 7data rozpoczęcia robót – 24.05.2019
data zakończenia robót – 30.08.2019
Białostocka 11data rozpoczęcia robót – 24.05.2019
data zakończenia robót – 30.08.2019
remont instalacji odgromowejWołomińska 193 kwartał 2019
Radzymińska 54/583 kwartał 2019
dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany instalacji odgromowejWołomińska 19prace zakończone
Radzymińska 54/58prace zakończone
4.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
naprawa elewacji wraz z dodatkowym ociepleniemRadzymińska 54/582 – 3 kwartał 2019
docieplenie stropodachuŁochowska 1/292 – 3 kwartał 2019
Radzymińska 68/722 – 3 kwartał 2019
Al. Tysiąclecia 1512 – 3 kwartał 2019
Łomżyńska 22/242 – 3 kwartał 2019
5.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
malowanie elewacji z wymianą daszków nad balkonamiBiałostocka 482 kwartał 2019
naprawa szczytu elewacji od str. Ul. RadzymińskiejWiosenna 22 kwartał 2019
6.ROBOTY DEKARSKIE
remont pokrycia dachuBiałostocka 92 – 3 kwartał 2019
Wiosenna 22 – 3 kwartał 2019
Radzymińska 68/722 – 3 kwartał 2019
Łochowska 342 – 3 kwartał 2019
7.WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
wymiana stolarki okiennej klatek schodowychRadzymińska 54/58roboty wykonano
Radzymińska 60/66roboty wykonano
Łochowska 1/29roboty wykonano
8.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimiRadzymińska 54/58roboty wykonano
malowanie klatek schodowych, łączników wraz z wymianą oświetlenia wew LEDBiałostocka 9roboty wykonano
remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimiŁochowska 1/29w trakcie realizacji
termin zakończenia – 17.05.2019
Radzymińska 60/663 kwartał 2019
9.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont balkonówteren osiedla2 – 4 kwartał 2019
remont schodów przy Szkole MedycznejZąbkowska 42roboty wykonano
10.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
zabiegi pielęgnacyjne drzewteren osiedlaw trakcie realizacji
termin zakończenia – 30.04.2019 r.
zagospodarowanie terenu zieleni, nasadzenia różami, skarpa 1 przy budynkuWiosenna 2/Wiosenna 32 kwartał 2019
zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku od strony północnej zgodnie z projektem – roboty brukarskieKijowska 112 kwartał 2019
wymiana nawierzchni placu zabaw na nawierzchnię z płyt gumowych SBRZąbkowska 422 – 3 kwartał 2019
doposażenie placu zabaw w zabawkiZąbkowska 422 – 3 kwartał 2019
11.ROBOTY INNE
wymiana bramy na automatyczną od str ul. MarkowskiejKijowska 11roboty wykonano
montaż szlabanów z systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd pojazdom uprzywilejowanymWiosenna 2roboty wykonano
montaż szlabanów z systemem kontroli wjazdu i wyjazdu oraz systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd pojazdom uprzywilejowanymKijowska 11, strona północna zgodnie z proj. zagospodarowania zieleniroboty wykonano
12.DŹWIGI
wymiana całego dźwigu (1 000 kg)Białostocka 7 kl 6roboty wykonano
modernizacja aparatury sterowej (rozbudowa o falownik)Radzymińska 68/72, kl 1, osobowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
Radzymińska 68/72, kl 1, towarowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
Łochowska 1/29, kl 1, towarowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
Radzymińska 60/66, osobowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
wymiana zespołu napędowegoŁomzyńska 15/25 kl. 2 osobowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
Łochowska 1/29, kl 1, towarowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
Radzymińska 68/72, kl 1, osobowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
Radzymińska 68/72, kl 1, towarowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019
Wołomińska 19, osobowyw trakcie realizacji
termin zakończenia robót – 12.07.2019