Terminarz

Harmonogram postępowań przetargowych i konkursowych w 2020 roku.

ROK 2020
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowym A. Kamińskiego 6 I kwartał
A. Kamińskiego 8 I kwartał
Ćmielowska 15 I kwartał
Ćmielowska 15A I kwartał
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
wymiana wodomierzy z odczytem radiowym Erazma z Zakroczymia 4 I kwartał
Erazma z Zakroczymia 6 I kwartał
Erazma z Zakroczymia 7 I kwartał
Erazma z Zakroczymia 8 I kwartał
Erazma z Zakroczymia 13 I kwartał
A. Kamińskiego 4 I kwartał
A. Kamińskiego 4A I kwartał
A. Kamińskiego 12 I kwartał
A. Kamińskiego 14 I kwartał
A. Kamińskiego 16 I kwartał
A. Kamińskiego 18 I kwartał
A. Kamińskiego 22 I kwartał
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych z oprawami typu LED Teren Osiedla II – III kwartał
Montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchu A. Kamińskiego 6A II – III kwartał
A. Kamińskiego 16 II – III kwartał
A. Kamińskiego 18 II – III kwartał
A. Kamińśkiego 20 II – III kwartał
A. Kamińskiego 20A II – III kwartał
A. Kamińskiego 22 II – III kwartał
A. Kamińskiego 22A II – III kwartał
4. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów A. Kamińskiego 4 II – III kwartał
5. ROBOTY DROGOWE
Wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej Teren Osiedla III kwartał
Przełożenie nawierzchni na ciągach pieszych z kostki Teren Osiedla II – III kwartał
6. WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana przeszkleń na klatkach schodowych A. Kamińskiego 4 II kwartał
7. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych A. Kamińskiego 12 II kwartał
wymiana pokryć daszków wejściowych Kolonii Kamińskiego + renowacje wejść Kolonia Kamińskiego III – IV kwartał
8. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleni Teren Osiedla I i IV kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych /zabawowych Teren Osiedla I kwartał
9. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Erazma z Zakroczymia 2 kl. 2 I kwartał
ROK 2020
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
regulacja instalacji c.o Prałatowska 6 (kontynuacja prac) I Kwartał
Goławicka 7 III Kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych KOŁOWA 2 I Kwartał
KOŁOWA 4 I Kwartał
MYSZKOWSKA 33 I Kwartał
GOŁAWICKA 3 I Kwartał
GOŁAWICKA 7 I Kwartał
GOŁAWICKA 11 I Kwartał
PRAŁATOWSKA 5 I Kwartał
PRAŁATOWSKA 6 I Kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
projekt wymiany i wymiana instalacji gazowej PRAŁATOWSKA 6 I / II Kwartał
wymiana pieców gazowych TYKOCIŃSKA 42 I – III Kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
montaż monitoringu wizyjnego GOŁAWICKA 7 II Kwartał
P. SKARGI 63 II Kwartał
OLGIERDA 44 II Kwartał
montaż oświetlenia zewnętrznego PRAŁATOWSKA II / III Kwartał
GOŁAWICKA II / III Kwartał
KOŁOWA II / III Kwartał
montaż szlabanów GOŁAWICKA II / III Kwartał
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, docieplenie stropu dachu, wymiana pokrycia dachu, remont wejścia,
wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont balkonów, loggi, montaż zabudowy loggi
GOŁAWICKA 4 II / III Kwartał
MYSZKOWSKA 4 II / III Kwartał
zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, remont balkonów,
loggi wraz z wymianą balustrad i warst posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze, remont nisz okiennych oraz wejść do budynku,
wymiana opaski wokół bud. (I etap).
PRAŁATOWSKA 5 III / IV Kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
remonty awaryjne TEREN OSIEDLA
7. ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowych TEREN OSIEDLA II / III Kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
kompleksowy remont klatek schodowych GOŁAWICKA 5 IV Kwartał
ŚW. WINCENTEGO 40 IV Kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
inne roboty ogólnobudowlane (wyk.pochylni, naprawa schodów,
elewacji, posadzek balkonowych itp.)
TEREN OSIEDLA
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych,
montaż płotków ogrodzeniowych
TEREN OSIEDLA II Kwartał
ogrodzenie terenu ŚW. WINCENTEGO 40 II / III Kwartał
doposażenie placu zabaw Radzymińska 97 II Kwartał
11. ROBOTY INNE
budowa altanki śmietnikowej KOŁOWA 4 II / III Kwartał
PRAŁATOWSKA 5 II / III Kwartał
PRAŁATOWSKA 2 II / III Kwartał
PRAŁATOWSKA 4 II / III Kwartał
12. DŹWIGI
wymiana dźwigów SMOLEŃSKA 82, kl. V – 2 SZT. II / III Kwartał
ROK 2020
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
wymiana ciepłomierzy Ceramiczna 5 I kwartał
Ceramiczna 5A I kwartał
Ceramiczna 7 I kwartał
Ceramiczna 9 I kwartał
2. INSTALACJE C.C.W I Z.W.
wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zestawem hydroforowym Śreniawitów 5 III kwartał
Śreniawitów 7 III kwartał
Śreniawitów 9 III kwartał
3. INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Porajów 6 I kwartał
Porajów 8 I kwartał
Wittiga 1 I kwartał
Wittiga 3 I kwartał
Antalla 4 I kwartał
Pancera 5 I kwartał
Pancera 7 I kwartał
Pancera 8 I kwartał
Ceramiczna 5 I kwartał
wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie budynki osiedla wg potrzeb wg potrzeb
4. INSTALACJE GAZOWE
wymiana instalacji gazowej Śreniawitów 7 II kwartał
wymiana instalacji gazowej + projekt Pancera 15 III kwartał
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji Porajów 6 I kwartał
Wittiga 1 I kwartał
Pancera 5 I kwartał
Pancera 10 I kwartał
Pancera 12 I kwartał
Pancera 13 I kwartał
5. ROBOTY ELEKTRYCZNE
naprawa oświetlenia terenu teren osiedla wg potrzeb
wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na oprawy energooszczędne z czujkami ruchu Pancera 5 III kwartał
Pancera 13 III kwartał
Pancera 14 III kwartał
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę WLZ Wittiga 7 I kwartał
Wittiga 9 I kwartał
Antalla 4 I kwartał
Atutowa 1 I kwartał
Atutowa 3 I kwartał
Porajów 5 I kwartał
Porajów 6 I kwartał
6. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) + remont balustrad balkonowych w lokalach mieszkalnych – etap I Myśliborska 87 Przetarg centralny
Myśliborska 85 Przetarg centralny
Myśliborska 85A Przetarg centralny
Myśliborska 85B Przetarg centralny
Myśliborska 85C Przetarg centralny
czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) Pancera 7 Przetarg centralny
Pancera 10 Przetarg centralny
Gębicka 2 Przetarg centralny
Wittiga 6 Przetarg centralny
Nagodziców 2 Przetarg centralny
Śreniawitów 5 Przetarg centralny
Śreniawitów 7 Przetarg centralny
7. ROBOTY DEKARSKIE
awaryjne naprawy dekarskie Teren Osiedla wg potrzeb
8. ROBOTY DROGOWE
naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) Teren Osiedla III kwartał
naprawa ciągu pieszo-jezdnego Nagodziców 2 III kwartał
9. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie + projekt Pancera 10 Przetarg centralny
Pancera 12 Przetarg centralny
Pancera 15 Przetarg centralny
Śreniawitów 7 Przetarg centralny
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
naprawy izolacji szlicht balkonowych Teren Osiedla wg potrzeb
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) Teren Osiedla wg potrzeb
renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych Teren Osiedla wg potrzeb
demontaż starych płotków ogrodzeniowych + montaż nowych płotków II etap Teren Osiedla III kwartał
place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami Teren Osiedla I-II kwartał
opracowanie projektu kompleku sportowego (boisko i ścieżka rowerowa) Pancera 8 I kwartał
12. ROBOTY INNE
altany i komory zsypowe wg potrzeb
13. DŹWIGI
wymiana dźwigu Nagodziców 2 (kl. II) Przetarg centralny
Porajów 8 (kl. I) Przetarg centralny
ROK 2020
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
montaż wodomierzy radiowych Jagiellońska 62 I kwartał 2020
montaż wodomierzy radiowych Jagiellońska 64 IV kwartał 2020
2. INNE HYDRAULICZNE
wymiana rur, niezbędne roboty w węźle Osiedle Cały rok 2020
3. INSTALACJE GAZOWE
wymiana instalacji gazowej Targowa 80 i 82 III – IV kwartał 2020
4. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
projekt renowacji elewacji i remontu balkonów +
czyszczenie i malowanie elewacji, remont balkonów
Szanajcy 3 II – III kwartał 2020
projekt remontu elewacji i wymiany witryn Jagiellońska 4 I kwartał 2020
5. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych Namysłowska 6, 6A II – III kwartał 2020
6. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
renowacja zieleni Osiedle Cały rok 2020
7. DŹWIGI
wymiana dźwigu w całości Jagiellońska 2 kl. III II – III kwartał 2020
ROK 2020
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
projekt wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w. Zamiejska 3 I kwartał
Zamiejska 7 I kwartał
wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w.
z zaworami podpionowymi
Askenazego 2 II/III kwartał
Zamiejska 3 II/III kwartał
Zamiejska 7 II/III kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
usuwanie awarii na instalacji zewnętrznej teren Osiedla
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Askenazego 1 I/ III kwartał
Askenazego 3 I/ III kwartał
Askenazego 5 I/ III kwartał
Mieszka I 13 I/ III kwartał
Mieszka I 15 I/ III kwartał
Mieszka I 17 I/ III kwartał
Mieszka I 21 I/ III kwartał
Mieszka I 23 I/ III kwartał
Okólna 28 I/ III kwartał
Remiszewska 1 I/ III kwartał
Zamiejska 13 I/ III kwartał
Zamiejska 15 I/ III kwartał
Zamiejska 17 I/ III kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
projekt i wymiana instalacji gazowej
wraz z montażem liczników indywidualnych
Zamiejska 1 I/IV kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
wykonanie uziomów budynków mieszkalnych
wraz z uziemieniem wyrównawczym
Askenazego 2 II/ III kwartał
Zamiejska 3 II/ III kwartał
Zamiejska 7 II/ III kwartał
wymiana opraw oświetleniowych
na klatkach schodowych na energooszczędne
Mokra 4 I/II kwartał
Mokra 31 I/II kwartał
Remiszewska 7 I/II kwartał
Askenazego 2 I/II kwartał
Askenazego 6 I/II kwartał
Askenazego 7 I/II kwartał
Zamiejska 11 I/II kwartał
wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Mieszka I 17 I/II kwartał
Askenazego 5 I/II kwartał
Zamiejska 13 I/II kwartał
wymiana głównej tablicy bezpiecznikowej (rozdzielni) Mokra 31 I/ II kwartał
montaż monitoringu wg bieżących potrzeb I/IV kwartał
remont instalacji odgromowej Gajkowicza 3 II/III kwartał
Gajkowicza 7 II/III kwartał
Gajkowicza 9 II/III kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
renowacja elewacji + wymiana balustrad balkonów
+ przebudowa wejść do budynku
+ wymiana drzwi wejściowych + wykonanie PT
Okólna 28 III/IV kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
roboty awaryjne teren Osiedla
remont dachu Mokra 33 kl. I, II, III, IV II/III kwartał
8. ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowych Warszawa
+ Marki wg bieżących potrzeb
III/IV kwartał
wykonanie 10 miejsc postojowych Mieszka I 21/23 III/IV kwartał
wykonanie fragmentów ciągów pieszych
przy częściowej likwidacji trawników
Gajkowicza 1 III/IV kwartał
wykonanie projektu organizacji ruchu
+ wykonanie zabezpieczenia terenu
+ montaż szlabanów związany z uruchomieniem Metra
Askenazego-Zamiejska I/III kwartał
9. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remonty klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek Gajkowicza 3 kl. I I/IV kwartał
Gajkowicza 3 kl. II I/IV kwartał
Askenazego 6 I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. I I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. II I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. III I/IV kwartał
Zamiejska 1 kl. IV I/IV kwartał
Zamiejska 24 I/IV kwartał
10. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
kompleksowy remont balkonów/loggii wg bieżących potrzeb
remont schodów wejściowych + remont podjazdów do klatek Remiszewska 1 II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. I-V II/III kwartał
przebudowa altan śmietnikowych przystosowanych
do segregacji śmieci
w rejonie Zamiejska 5/7 II/III kwartał
w rejonie Zamiejska 13 II/III kwartał
pojemniki do “wkopania” na segregację śmieci Zamiejska 17 II/III kwartał
montaż ogrodzenia Mieszka I 13 II/III kwartał
Mieszka I 15 II/III kwartał
Mieszka I 17 II/III kwartał
Mieszka I 21 II/III kwartał
Mieszka I 23 II/III kwartał
Okólna 28 II/III kwartał
12. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg bieżących potrzeb II/ III kwartał
13. ROBOTY INNE
wykonanie siłowni plenerowej Mieszka I 17 II/ III kwartał
14. DŹWIGI
wymiana aparatury sterowej Gajkowicza 3 kl. I II/III kwartał
Gajkowicza 3 kl. II II/III kwartał
Zamiejska 1 kl. III II/III kwartał
Zamiejska 1 kl. IV II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. I II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. III II/III kwartał
Zamiejska 5 kl. I II/III kwartał
wymiana zespołu napędowego Kuflewska 4 II/ III kwartał
Zamiejska 20 II/ III kwartał
wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrach Mokra 23 II/ III kwartał
ROK 2019
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowym Białostocka 48 I kwartał
2. INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy
z pozostawieniem nakładki radiowej
z przeprogramowaniem nakładki
na nowy wodomierz
Kijowska 11 I kwartał
Al. Tysiąclecia 151 I kwartał
Radzymińska 60/66 I kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
wyniesienie kurków gazu na zewnątrz Ząbkowska 40 III – IV kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
wymiana wewnętrznych lini zasilania (60%) Wiosenna 2 I kwartał
wymiana wewnętrznych linii zasilania (100%) Siedlecka 1/15 II kwartał
modernizacja instalacji elektrycznej piwnic
i garaży wraz z wymianą tablic głównych
Kijowska 11 II kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
naprawa, mycie i malowanie elewacji + projekt Łomżyńska 22/24 II kwartał
docielenie stropodachu Kijowska 11 III kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
remont pokrycia dachu ze zrywką Markowska 6 III – IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
wymiana nawierzchni przy budynku na kostkę Wiosenna 1 II kwartał
naprawy nawierzchni asfaltowych Teren Osiedla II kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimi Wiosenna 2 II kwartał
Siedlecka 1/15 III – IV kwartał
Siedlecka 16/24 II – III kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont elewacji w systemie STO Białostocka 48 I kwartał
remont zsypów z wymianą szuflad Siedlecka 1/15 II kwartał
Wiosenna 2 II kwartał
Siedlecka 16/24 II kwartał
remont balkonów Teren Osiedla II – IV kwartał
10. ROBOTY MALARSKIE
malowanie płotków Teren Osiedla II kwartał
malowanie balustrad strona północna Kijowska 11 III kwartał
11. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
zabiegi pielęgnacyjne drzew Teren Osiedla I kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji
Wiosenna 2/Wiosenna 3, górka B
Wiosenna 2 I kwartał
Wiosenna 3 I kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji Białostocka 11 Białostocka 11 II kwartał
12. ROBOTY INNE
montaż szlabanów systemem kontroli wjazdu i wyjazdu
oraz systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd
pojazdom uprzywilejowanym
Ząbkowska 40 II kwartał
wymiana poręczy na poręcz ze stali nierdzewnej Radzymińska 60/66 III kwartał
Łomżyńska 15/25 III kwartał
13. DŹWIGI
wymiana zespołu napędowego, modernizacja aparatury
sterowej, wymiana kabiny i drzwi szybowych
Siedlecka 16/24 kl. 2 osobowy II kwartał
wymiana drzwi szybowych Radzymińska 60/66 lewy i prawy II kwartał
Łochowska 1/29 kl 1, lewy i prawy II kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawy II kwartał
wymiana kabiny Łochowska 1/29 kl 1, lewy i prawy II kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawy II kwartał