Informacja dla osób korzystających z systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania

Wprowadzenie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania zmierza do racjonalizacji zużycia ciepła. Podzielniki kosztów ogrzewania są urządzeniami wskaźnikowymi pozwalającymi określić udział użytkownika w kosztach zużycia ciepła. Dzięki nim nie ponoszą Państwo kosztów za ogrzewanie wg ryczałtowej stawki, niezależnej od ilości ciepła zużytego w mieszkaniu.

Narzędziem umożliwiającym dozowanie energii cieplnej odpowiednio do aktualnych potrzeb i okoliczności są przygrzejnikowe zawory termostatyczne.

Zawory termostatyczne:

  • Kontrolują temperaturę otoczenia i regulują dopływ ciepła do grzejników. Każdej z nastaw (ich rozpiętość mieści się zazwyczaj w przedziale *1-5) odpowiada określona temperatura pomieszczenia, wg której zawór reguluje dopływ ciepła do grzejnika
  • Rola lokatora ogranicza się do wyboru nastawy;
  • Temperatura pomieszczenia jest utrzymywana bez względu na pogodę ? w zależności od niej grzejnik będzie pracował z różną częstotliwością tak, aby utrzymywać temperaturę określoną nastawą zaworu;
  • Korekta ustawień jest konieczna tylko wtedy gdy chcemy zmienić temperaturę wewnętrzną (np. w czasie dłuższej nieobecności w domu lub gdy preferujemy niższą temperaturę nocą);
  • Celem ogrzewania jest osiągnięcie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. Zimny grzejnik budzi niepokój, więc zawory ustawia się tak, by grzejnik nadal pracował, pomimo, że nie wymagają tego warunki cieplne w mieszkaniu. Takie działanie zwiększa zużycie ciepła.