Informacja dotycząca budżetu partypacyjnego

                                 Warszawa, dnia 05.06.2017r.

Szanowni Mieszkańcy

 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” Osiedle „Kijowska” informuje,
że do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 przez mieszkańców Osiedla „Kijowska” zgłoszone zostały następujące projekty :

– urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej,na wysokości Dworca Wschodniego;
– modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka;
– rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej.

Projekty stanowią uzupełnienie – na terenach zarządzanych przez Urząd m.st. Warszawy – dla działań podejmowanych przez RSM ?Praga? na terenie Osiedla „Kijowska” w celu poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa.
Zgłoszone projekty zostały zweryfikowane pozytywnie i w dniach od 14 do 30 czerwca odbędzie się głosowanie.
Głosować będzie można w wersji elektronicznej: na stronie Urzędu Dzielnicy Praga Północ – http://twojbudzet.um.warszawa.pl/
lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 .

Zachęcamy Państwa do głosowania.