INFORMACJA o obsłudze Interesantów w czasie epidemii COVID-19

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Spółdzielni bezpośrednia obsługa Interesantów w biurach RSM „Praga” odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

  • w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi Interesanta przebywać może wyłącznie 1 Interesant; pozostali Interesanci oczekujący na przyjęcie zobowiązani są do pozostania na zewnątrz budynku;
  • Interesant przebywający wewnątrz biura zobowiązany jest do bezwzględnego zakrywania twarzy przy użyciu maski ochronnej, zakrywając usta i nos; w przypadku braku własnego nakrycia Interesant zobowiązany jest pobrać maskę przy wejściu; Interesanci nieposiadający ww. nakrycia lub stosujący wyłącznie przyłbice lub półprzyłbice itp. nie są obsługiwani;
  • przyjmowanie Interesantów odbywa się wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych pomieszczeniach przy zastosowaniu odpowiedniej przegrody oddzielającej Interesanta od obsługującego go pracownika; pracownik obsługujący Interesanta zobowiązany jest nałożyć rękawiczki ochronne oraz stosować maskę ochronną, zakrywając usta i nos;
  • po każdej wizycie Interesanta ww. pomieszczenie jest dezynfekowane oraz wietrzone przez co najmniej 5 minut.

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Z uwagi na wciąż obowiązujące ograniczenia sanitarne dotyczące jednoczesnego przebywania osób w pomieszczeniach zamkniętych oraz chcąc ułatwić Państwu załatwianie spraw w Administracjach Osiedli lub w Biurze Zarządu prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umawianie wizyt. W trosce o bezpieczeństwo staramy się unikać większych zgromadzeń wewnątrz naszych biur. Osoby umówione obsługiwane są w pierwszej kolejności.

Zachęcamy również do pozostawiania korespondencji (bez pokwitowania) w godzinach pracy Spółdzielni w specjalnych i zabezpieczonych skrzynkach podawczych znajdujących się przed wejściami do Administracji Osiedli i Biura Zarządu. Skrzynki podawcze opróżniane są w dni robocze 2 razy, tj. o godz. 12.00 i na koniec dnia pracy Spółdzielni. Pozostawiona w skrzynkach podawczych korespondencja będzie rejestrowana tak samo, jak korespondencja wpływająca bezpośrednio na biuro podawcze.

Więcej informacji oraz dodatkowe dane kontaktowe, w tym telefony alarmowe, mogą Państwo znaleźć na stronie www.rsmpraga.pl/kontakt/ oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o Państwa wyrozumiałość.

Z poważaniem

/-/ Zarząd RSM „Praga”