Informacja w sprawie obsługi Interesantów w czasie epidemii COVID-19

Warszawa, dnia 6 października 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie m. st. Warszawy przypominamy, że obsługa Interesantów w Administracjach Osiedli i Biurze Zarządu odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym oraz wyłącznie w przypadkach braku możliwości załatwienia sprawy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailem, korespondencyjnie itp.).

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów:
1) obsługa Interesantów w Administracji Osiedla lub Biurze Zarządu odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym oraz wyłącznie w przypadkach braku możliwości załatwienia sprawy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, mailem, korespondencyjnie itp.),
2) wewnątrz biura przebywać może wyłącznie 1 Interesant – dotyczy to także sytuacji, gdy w danej sprawie zjawi się więcej niż jedna osoba; pozostałe osoby oczekujące na przyjęcie zobowiązane są do pozostania na zewnątrz budynku,
3) Interesant przebywający wewnątrz biura jest bezwzględnie zobowiązany do zakrywania twarzy przy użyciu nakrycia zakrywającego usta i nos; Interesanci nieposiadający ww. nakrycia nie są obsługiwani
4) przyjmowanie Interesantów odbywa się wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu przy zastosowaniu odpowiedniej przegrody oddzielającej Interesanta od obsługującego go pracownika; pracownik obsługujący Interesanta zobowiązany jest nałożyć rękawiczki ochronne oraz zobowiązany jest do zakrywania twarzy przy użyciu nakrycia zakrywającego usta i nos,
5) po każdej wizycie Interesanta ww. pomieszczenie będzie dezynfekowane oraz wietrzone przez co najmniej 5 minut.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

W dalszym ciągu utrzymuje się:

  • zawieszenie działalności klubów osiedlowych,
  • wstrzymanie organizacji wszelkich imprez, konferencji, większych spotkań i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez RSM „Praga”,
  • wykonywanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyłącznie prac awaryjnych. Pozostałe prace kontrolne lub przeglądowe będą wykonywane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Podczas wizyty pracownika Spółdzielni lokator jest zobowiązany zasłonić twarz przy użycia nakrycia zakrywającego ustaw i nos.

Więcej informacji oraz dodatkowe dane kontaktowe, w tym telefony alarmowe, mogą Państwo znaleźć na stronie www.rsmpraga.pl oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o Państwa wyrozumiałość.

Z poważaniem

/-/ Zarząd RSM „Praga”