INFORMACJA w sprawie zasiłku celowego na pokrycie bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 r.

 

INFORMACJA
w sprawie zasiłku celowego na pokrycie bieżących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Szanowni Państwo,

RSM „Praga” informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 289/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25.02.2020 r. (z treścią Zarządzenia można zapoznać się poniżej niniejszego ogłoszenia), osoby które uzyskują dochód nieprzekraczający miesięcznie kwoty 1752,5 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej są uprawnione do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Osoby samotnie gospodarujące w lokalu mieszkalnym są uprawnione do zasiłku wynoszącego 50% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym osoba uprawniona do zasiłku od 1 marca 2020 r. będzie ponosiła koszty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 32,5 zł miesięcznie zamiast 65 zł.

Uprawnionymi do zasiłku, spełniającymi jednocześnie kryterium dochodowe, są w szczególności osoby:

  • które osiągnęły wiek emerytalny,
  • niepełnosprawne,
  • utrzymujące się wyłącznie ze świadczeń emerytalno – rentowych.

Wnioski o przyznanie zasiłku należy składać oraz szczegółowe informacje można uzyskać we właściwej dzielnicowej placówce Ośrodka Pomocy Społecznej m. st. Warszawy.

Dodatkowe informacje na stronie: https://warszawa19115.pl/-/program-oslonowy

/-/ Zarząd RSM „Praga”