INFORMACJA ws. nowych opłat za śmieci wprowadzonych przez Radę m. st. Warszawy

Szanowni Państwo,

          Rada Miasta Warszawy uchwałami z 15.10.2020 r. i 26.11.2020 r. wprowadziła od 01.04.2021 r. nowe zasady
i nowe znacznie wyższe opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Nowe opłaty będą naliczane na podstawie zużycia wody. Jednocześnie Rada Miasta wprowadziła najwyższą z możliwych stawek opłat, jaką dopuszcza dla tej metody naliczeń ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 12,73 zł/m3 wody. W innych dużych miastach w Polsce stawka ta wynosi około 9 zł/m3 wody. Opłaty w Warszawie będą zatem znacznie wyższe. Niestety wprowadzenie przez Radę Miasta tak wysokiej stawki przyczyni się do kolejnego wzrostu opłat za śmieci. Jest to już druga tak drastyczna podwyżka opłat wprowadzona przez władze stolicy w ciągu roku.
Przypominamy:

 • Do 29.02.2020 r. obowiązywały następujące stawki:
  a) 10 zł od gospodarstwa domowego 1-osobowego,
  b) 19 zł od gospodarstwa domowego 2-osobowego,
  c) 28 zł od gospodarstwa domowego 3-osobowego,
  d) 37 zł od gospodarstwa domowego 4-osobowego lub większego.
 • Rok temu, tj. od 01.03.2020 r., Rada Miasta wprowadziła nową drastycznie wyższą opłatę w wysokości 65,00 zł od gospodarstwa domowego w budynku wielorodzinnym, czyli w jednakowej wysokości dla wszystkich gospodarstw domowych niezależnie od liczby zamieszkałych w nich osób. Oznaczało to następujący wzrost opłat:
  a) dla gospodarstwa domowego 1-osobowego z 10 zł do 65 zł (6,5-krotna podwyżka),
  b) dla gospodarstwa domowego 2-osobowego z 19 zł do 65 zł (3,4-krotna podwyżka),
  c) dla gospodarstwa domowego 3-osobowego z 28 zł do 65 zł (2,3-krotna podwyżka),
  d) dla gosp. dom. 4-osob. lub większego z 37 zł do 65 zł (1,7-krotna podwyżka).

Rok temu wzrost opłat najbardziej odczuły gospodarstwa jednoosobowe, zamieszkiwane głównie przez osoby starsze na emeryturze i osiągające zazwyczaj dość niskie dochody – dla tych osób miała miejsce aż 6,5-krotna podwyżka. Średnio opłaty wzrosły ponad 3,5-krotnie.

 • Od 01.04.2021 r. Rada Miasta kolejny raz zmienia sposób naliczania opłat, wprowadzając jednocześnie kolejną bardzo wysoką podwyżkę. Po tej podwyżce od dnia 01.04.2021 r., przyjmując zakładane w uchwałach przez Radę Miasta średnie zużycie wody wysokości 4 m3 na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym oraz przyjętą przez Radę Miasta stawkę opłaty w wysokości 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody, miesięczne opłaty szacunkowo mogą wynosić:
  a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego: 1 os. x  4 m3 x 12,73 zł/m3 =  50,92 zł (spadek opłat o 20%),
  b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego: 2 os. x  4 m3 x 12,73 zł/m3 = 101,84 zł (1,6- krotna podwyżka),
  c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego: 3 os. x 4 m3 x 12,73 zł/m3 = 152,76 zł (2,3-krotna podwyżka),
  d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego: 4 os. x  4 m3 x 12,73 zł/m3 = 203,68 zł (3,1-krotna podwyżka),
  e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego: 5 os. x 4 m3 x 12,73 zł/m3 = 254,60 zł (4-krotna podwyżka).

Powyższe wyliczenia oznaczać mogą niewielki spadek opłat od 1 kwietnia dla gospodarstw domowych jednoosobowych, zaś dla gospodarstw  domowych dwuosobowych i większych – znaczny wzrost. Tym razem nową podwyżkę najdotkliwiej odczują rodziny wielodzietne –
w ich przypadku miesięczna opłata wzrośnie z 65 zł do nawet 250 zł, czyli blisko 4-krotnie.

Dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny m. st. Warszawa wprowadziło program osłonowy. Każda osoba otrzyma wsparcie w wysokości ok. 25 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto za osobę w gospodarstwie domowym.

 • Sumując obydwie podwyżki, wzrost opłat w ciągu ostatnich 13 miesięcy kształtuje się następująco:
  a) dla gospodarstwa domowego 1-osobowego z 10 zł do 50,92 zł (5-krotna podwyżka),
  b) dla gospodarstwa domowego 2-osobowego z 19 zł do 101,84 zł (5,4-krotna podwyżka),
  c) dla gospodarstwa domowego 3-osobowego z 28 zł do 152,76 zł (5,4-krotna podwyżka),
  d) dla gospodarstwa domowego 4-osobowego z 37 zł do 203,68 zł (5,5-krotna podwyżka),
  e) dla gospodarstwa domowego 5-osobowego z 37 zł do 254,60 zł (6,8-krotna podwyżka).

Opłaty w ciągu 13 miesięcy wzrastają ponad 5-krotnie! Żadna z opłat związanych
z utrzymaniem lokalu nigdy nie doświadczyła tak drastycznych podwyżek w tak krótkim czasie. Niestety Rada Miasta nie chciała się wsłuchać w uwagi spółdzielców i przedstawicieli wspólnot przy obydwu podwyżkach.

Skargi RSM „Praga” do Sądu na uchwały Rady Miasta

RSM „Praga” jako jedyna złożyła skargę na uchwały Rady Miasta z 2019 r. wprowadzające pierwszą podwyżkę od 1 marca 2020 r. Pod koniec stycznia b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność tych uchwał. Miasto niedawno złożyło od tego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po otrzymaniu odpisu skargi, RSM „Praga” odniesie się w swoim piśmie procesowym do argumentacji Miasta i będziemy oczekiwać na ostateczny wyrok NSA.

RSM „Praga”, a także inne spółdzielnie, zaskarżyła uchwały Rady Miasta z października i listopada 2020 r., wprowadzające od kwietnie b.r. nowe zasady ustalania opłat za śmieci i wiążące się z tym kolejne podwyżki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie wyznaczył jeszcze terminu rozpraw.

List otwarty do Prezydenta m. st. Warszawy

W połowie marca b.r. grupa ponad 60 spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, w tym RSM „Praga”, oraz przedstawicieli kilkunastu warszawskich wspólnot mieszkaniowych wystosowały list do p. Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta m. st. Warszawy, wyrażając  sprzeciw dla nowych zasad ustalania opłat z tytułu gospodarowania opłatami komunalnymi i ich podwyżek. Z listem mogą Państwo zapoznać się w Aktualnościach na stronie internetowej Spółdzielni. Sprawą szeroko interesowały się również media lokale i ogólnopolskie.

/-/ Zarząd RSM „Praga”