Komunikat Zarządu RSM „PRAGA”

Uprzejmie informujemy, iż Komitet Wyborczy Wyborców
„Ruch Samorządowy Mieszkańców Praga”,
posługujący się nazwą skrócona KWW „RSM PRAGA”
nie jest w żaden sposób związany z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „PRAGA”.

Spółdzielnia w żaden sposób nie firmuje działalności powyższego komitetu wyborczego
i nie odpowiada za jego działalność.
Komitet Wyborczy Wyborców „Ruch Samorządowy Mieszkańców Praga” używa nazwy skróconej „RSM PRAGA”
bez zgody Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA”.

(-) Zarząd RSM „PRAGA”