Komunikat Zarządu RSM “PRAGA”

Uprzejmie informujemy, iż Komitet Wyborczy Wyborców
“Ruch Samorządowy Mieszkańców Praga”,
posługujący się nazwą skrócona KWW “RSM PRAGA”
nie jest w żaden sposób związany z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową “PRAGA”.

Spółdzielnia w żaden sposób nie firmuje działalności powyższego komitetu wyborczego
i nie odpowiada za jego działalność.
Komitet Wyborczy Wyborców “Ruch Samorządowy Mieszkańców Praga” używa nazwy skróconej “RSM PRAGA”
bez zgody Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “PRAGA”.

(-) Zarząd RSM “PRAGA”