Materiał TKW w sprawie wyroku WSA dot. stawek za śmieci

Zachęcamy do obejrzenia materiału Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego z dnia 25.02.2021 r.  w sprawie niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzającego nieważność uchwały Rady m. st. Warszawy XXIV/676/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., która wprowadziła od 1 marca 2020 r. drastyczne podwyżki miesięcznych opłat za wywóz śmieci – 64 zł od gospodarstwa domowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i 95 zł w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W materiale mogą Państwo usłyszeć również wypowiedź
Andrzeja Półrolniczaka – Prezesa Zarządu RSM „Praga”, który wyjaśnił przyczyny zaskarżenia przez naszą Spółdzielnię ww. uchwały.

Materiał dostępny tutaj:

https://warszawa.tvp.pl/52495517/smieciowy-chaos-w-stolicy-radni-zadaja-zwolania-nadzwyczajnej-sesji

Współpracujemy :
RSM Praga ODOekspert Unia

RSM Praga
„Budujemy od wielu lat, na wiele lat…”

  Copyright © 2010-2024 RSM Praga

  • ul. Białostocka 11
  • 03-748 Warszawa
  • Centrala: 22 619 12 21
  • zarzad@rsmpraga.pl
  • NIP: 5250006466
  • REGON: 000491788
  • KRS: 0000093107

Wszystkie prawa zastrzeżone. Treści RSM Praga są chronione prawami autorskimi. Treści ani w całości ani częściowo nie mogą być powielane i/lub publikowane bądź zapisywane w systemie informatycznym bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.