Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów

Dnia 4 października br. w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyły się coroczne obchody
Mazowieckiego Dnia Budowlanych organizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Wśród blisko tysiąca gości obecni byli m.in.: p. Krzysztof Piątek – Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, p. Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Burmistrzowie Dzielnic Warszawy i miejscowości podwarszawskich, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele samorządu, inżynierowie zrzeszeni w Izbie z Mazowsza oraz zaproszeni goście z całego kraju.
Obecna była także kadra inżynierska RSM „Praga”.

Uroczystość otworzył Przewodniczący MOIIB p. Roman Lulis, który podkreślił rolę izby w środowisku związanym z budownictwem.

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Główną Nagrodą, Statuetką Złotego Promotora Budownictwa nagrodzony został, jako jedyny,Prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA” – p. Andrzej Półrolniczak. Jest to tytuł nadany za skuteczną działalność na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego, wybitne osiągnięcia w zarządzaniu dużymi organizacjami spółdzielczymi.

Jest to ogromne wyróżnienie i uznanie dla całej Spółdzielni RSM „PRAGA”.