Nowa niższa stawka za zimną wodę
i ścieki na terenie m.st. Warszawy

W związku z decyzją Nr WA.RET.070.1.177.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obniżona zostaje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 2 czerwca 2018 do 2 czerwca 2021r.

Łączna cena za zimną wodę i ścieki na terenie miasta stołecznego Warszawy wynosić będzie 9,85 zł brutto, w tym:

Cena za 1 m3 wody wynosi 3,89 zł brutto

Cena za 1 m3 ścieków wynosi 5,96 zł brutto

Wprowadzona nowa stawka od dnia 2.06.2018 r. zostanie wykazana w zawiadomieniu przesłanym do Państwa w miesiącu czerwcu.

Link do informacji: kliknij