Nowe zasady wywozu śmieci

Zgodnie z tzw. „ustawą śmieciową” przyjętą 1 lipca 2011 r przez Sejm RP, miasto stołeczne Warszawa oraz miasto Marki od 2013 r. odpowiadają za kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenach swoich miast. Nasza Spółdzielnia nie ma wpływu na wybór firm odpowiedzialnych za wywóz odpadów, ani nie może negocjować stawek za opróżniane pojemników ze śmieciami.

Opłata za wywóz śmieci trafia do kasy miasta, a władze miejskie organizują odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz podpisują umowy z firmami wywożącymi odpady i nadzorują ich działania.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę nr XV/351/2019 zmieniającą uchwałę nr LXI/1631/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Rada Miasta Marki na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r. przyjęła uchwałę nr XXXVII/263/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki.

Dokumenty:

Oświadczenie dotyczące wywozu śmieci

Powyższe wypełnione i podpisane oświadczenie można wysłać na adres email danej administracji:

Administracja Osiedla Erazma: erazma@rsmpraga.pl
Administracja Osiedla Jagiellońska: jagiellonska@rsmpraga.pl
Administracja Osiedla Kijowska: kijowska@rsmpraga.pl
Administracja Osiedla Generalska: generalska@rsmpraga.pl
Administracja Osiedla Poraje: poraje@rsmpraga.pl
Administracja Osiedla Targówek: targowek@rsmpraga.pl


NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KROK PO KROKU

http://www.czysta.um.warszawa.pl/

http://www.czyste.marki.pl

  • aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • dokumenty prawne określające ramy systemu
  • narzędzia ułatwiające złożenie deklaracji
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
  • przydatne porady – jak dobrze segregować, jak założyć kompostownik i wiele innych

Segregacja w Warszawie :

Segregacja w Markach :