Nowe zasady wywozu śmieci

Zgodnie z tzw. „ustawą śmieciową” przyjętą 1 lipca 2011 r przez Sejm RP, m.st. Warszawa od 1 lipca 2013 r. będzie odpowiadać za kompleksowy odbiór i zagospodarowanie nieczystości powstałych na terenie miasta. Wobec powyższego nasza Spółdzielnia nie będzie mogła wybierać firm odpowiedzialnych za wywóz odpadów, ani negocjować stawek za opróżniane pojemników ze śmieciami.

Opłata za wywóz śmieci trafi do kasy miasta, a władze miejskie zorganizują odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Warszawie.

Na posiedzeniu Rady Miasta Stołecznego Warszawy została przyjęta Uchwała nr XLIX/1366.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Stołecznego Warszawy.

Oświadczenie dotyczące wywozu śmieci

Powyższe wypełnione i podpisane oświadczenie można wysłać na adres email danej administracji:

Administracja Osiedla Erazma: erazma@rsmpraga.pl
Adminsitracja Osiedla Jagiellońska: jagiellonska@rsmpraga.pl
Administraja Osiedla Kijowska: kijowska@rsmpraga.pl
Administracja Osiedla Generalska: generalska@rsmpraga.pl
Administracja Osiedla Poraje: poraje@rsmpraga.pl
Adminsitrajca Osiedla Targówek: targowek@rsmpraga.pl

Oświadczenie zmieniające o liczbie osób zamieszkałych

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.
KROK PO KROKU

Tu znajdziesz:

http://www.czysta.um.warszawa.pl/

http://www.czyste.marki.pl

  • aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • dokumenty prawne określające ramy systemu
  • narzędzia ułatwiające złożenie deklaracji
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
  • przydatne porady – jak dobrze segregować, jak założyć kompostownik i wiele innych

Zobacz podobne