Nowy neon rozświetlił Pragę Północ. „Tu zaczyna się Praga”

Na warszawskiej Pradze przy ul. Floriańskiej 14, stanął nowy neon, którego autorem jest Spółdzielnia RSM Praga. Napis „Tu zaczyna się Praga” widoczny jest m.in. ze Starówki.

Współpracujemy :
RSM Praga ODOekspert Unia

RSM Praga
„Budujemy od wielu lat, na wiele lat…”

  Copyright © 2010-2024 RSM Praga

  • ul. Białostocka 11
  • 03-748 Warszawa
  • Centrala: 22 619 12 21
  • zarzad@rsmpraga.pl
  • NIP: 5250006466
  • REGON: 000491788
  • KRS: 0000093107

Wszystkie prawa zastrzeżone. Treści RSM Praga są chronione prawami autorskimi. Treści ani w całości ani częściowo nie mogą być powielane i/lub publikowane bądź zapisywane w systemie informatycznym bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.