O spółdzielni

Od wielu lat, na wiele lat…

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w prawobrzeżnej Warszawie. Decyzję o jej utworzeniu oraz uchwałę w tej sprawie w dniu 19 stycznia 1970 r. podjęło Zebranie Założycielskie, które przyjęło także pierwszy Statut oraz wybrało Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej miało miejsce 13 lutego 1970 r., na którym przyjęto najważniejsze regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komisji: Rewizyjnej, Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjnej oraz Społeczno – Samorządowej.

Siedziba Biura Zarządu mieściła się w budynku przy ul. Korsaka, a od 1987 r., przeniesiona została do nowopowstałego budynku przy ul. Białostockiej 11, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Najstarszym osiedlem w naszych zasobach jest Osiedle „Kijowska”, którego budowę rozpoczęto w 1968 r. Osiedle to może poszczycić się najdłuższym prostym budynkiem mieszkalnym w Warszawie o długości 508 metrów, położonym przy ul. Kijowskiej 11. W latach 70-tych XX wieku powstawały kolejne Osiedla: „Targówek”, „Jagiellońska”, a później na przełomie lat 70-tych i 80-tych na Tarchominie Osiedle „Poraje”. W tym samym czasie na Targówku powstało Osiedle „Generalska”, do którego należy kolonia w Markach. Najmłodszym osiedlem w strukturach RSM „Praga” jest Osiedle „Erazma”, które powstało w 1993 r. na Tarchominie.

Obecnie RSM „Praga” zarządza 215 budynkami, w których zamieszkuje ponad 14 tys. członków oraz 10 budynkami użytkowymi. Spółdzielnia prowadzi liczne inwestycje mieszkaniowe oraz dba o utrzymanie i unowocześnianie istniejących budynków. Spółdzielnia nie zapomina także o infrastrukturze towarzyszącej takiej jak place zabaw dla najmłodszych, skwery, kluby osiedlowe, boiska sportowe, a w ostatnim czasie stawia również na rozwój siłowni plenerowych dla mieszkańców.

RSM „Praga” bardzo dobrze poradziła sobie w gospodarce wolnorynkowej i już od wielu lat działa, jako deweloper na rynku mieszkaniowym. Na przestrzeni ostatnich kilku lat oddała do użytku kilka nowoczesnych apartamentowców jak np. inwestycje „Namysłowska” na Pradze Północ, „Pratulińska” oraz „Myszkowska II” na Targówku, czy też „Okólna” w Markach. Rozpoczęto realizację kolejnych inwestycji na Osiedlach: „Targówek” i „Erazma”, w których znajdą się lokale mieszkalne oraz lokale o charakterze biurowo – usługowym.

Spółdzielnia pamięta o potrzebach rodzin, których dochody uniemożliwiają zakup mieszkania, dlatego inwestycja „Marki” realizowana była częściowo pod wynajem. Projekt „Nowobudowane mieszkania w najmie z możliwością wykupu” zakłada, że mieszkańcy wynajmując mieszkanie spłacają koszty budowy w czynszu. W momencie gdy spłacą wybudowany lokal, stają się jego właścicielami.

Spółdzielnia uczestniczy także w wielu projektach, w tym europejskich, takich jak np. program Interregio, czy Ensure, dzięki któremu opracowany i wdrożony został system baterii słonecznych na jednym z budynków w Osiedlu „Poraje”.

Spółdzielnia to nie tylko rozwój mieszkalnictwa, ale też dbanie o sferę edukacyjno – wychowawczą. Jest domem dla swoich mieszkańców, ale też miejscem spotkań, zabaw oraz spełnia również funkcję integracyjną. Ważnym elementem rozwijania wzajemnych relacji Spółdzielni z członkami jest działalność społeczno – oświatowo – kulturalna prowadzona przez placówki osiedlowe. W zasobach RSM „Praga” działa pięć klubów osiedlowych: „Kuźnia”, „Kołatka”, „Pinokio”, „Nasz Klub” oraz „Arkona”. W Klubach tych od samego początku odbywało się wiele zajęć o różnej tematyce, oferowanych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Każdy zawsze może znaleźć coś dla siebie w ramach rozmaitych zajęć artystycznych, naukowych i sportowych, a także podczas doraźnych imprez organizowanych przy różnych okazjach dla wszystkich mieszkańców.

W zakresie działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej Spółdzielnia współpracuje również z samorządem terytorialnym dzielnic. W ramach współpracy organizowane są na terenie osiedli festyny i kiermasze, w których mieszkańcy wraz  z dziećmi chętnie biorą udział. Spółdzielnia ze szczególną troską dba również o osoby starsze, prowadząc dla nich, w Klubach Osiedlowych, spotkania i zajęcia integracyjne. Ponadto w zasobach Spółdzielni działają liczne Koła Emerytów, w których spotykają się i prowadzą działalność oraz bawią się osoby starsze.

RSM „Praga” zawsze brała i bierze aktywnie udział w życiu miasta, uczestnicząc w obchodach uroczystości państwowych m.in. w kolejnych rocznicach wybuchu Drugiej Wojny Światowej, wybuchu Powstania Warszawskiego na Pradze, rocznicy Rzezi Pragi, a także Bitwy Warszawskiej i innych uroczystościach.

Spółdzielnia stara się być jak najbliżej swoich mieszkańców, informując o wszelkich ważnych dla nich wydarzeniach. Dlatego też w 2007 r. rozpoczęto wydawanie Gazety „eReSeM Praga”. Do dzisiaj zostało wydanych już ponad 70 numerów. Gazeta z każdym rokiem jest coraz ciekawsza. Znajdują się w niej m. in. obszerne informacje o prowadzonych i planowanych remontach, czy inwestycjach. W opracowywanie gazety z chęcią angażują się działacze i pracownicy Spółdzielni, a także nasi mieszkańcy.

Na przestrzeni lat Spółdzielnia była wielokrotnie nagradzana przez różne organizacje, a to oznacza, że bardzo dobrze wypełnia założone cele i wywiązuje się z obowiązków wobec swoich członków i mieszkańców.

2015 rok był szczególnym okresem dla Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” związany z obchodami 45 – lecia istnienia Spółdzielni. Z okazji tej uroczystości został ufundowany sztandar Spółdzielni, jak również medale za zasługi dla Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, którymi uhonorowano działaczy organów samorządowych i pracowników.

Podsumowując, RSM „Praga” istnieje od wielu lat, na wiele lat, budując dla pokoleń.