RSM “Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

 

Informujemy, iż w dniu 07.11.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali
nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej 15A.

 

  • Lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne o powierzchni 5,70 m2.
  • Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 73,30 m2.
  • Infrastruktura przyjazna rodzinie !!! W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych.
  • Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej – Curie).
  • Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej.

 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 524.608,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

393.456,00 zł   tj. TYLKO   5.367,74 zł/m2

 

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 52.460,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto Komornika Sądowego nr: 44 1910 1048 2214 2672 6098 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Pawła Rowickiego miesząca się w Warszawie przy ul. Szanajcy Józefa 14/64 oraz pod numerami telefonów:
22 465 – 82 – 11, 662 – 000 – 015, po powołaniu się na sygnaturę akt PR KM 688/16.

Przedmiotowy lokal  można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodnie przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a pod sygn. akt I Co 910/18.

RSM Praga oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do Licytacji!