Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
Administracja Osiedla „Jagiellońska”
z siedzibą w Warszawie
ul. Targowa 80/82

ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

Adres lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Stawka wywoławcza czynszu najmu netto za m2 Wadium Opis
Warszawa,

ul. Jagiellońska 3

24,80 m2 31,00 zł/m2 500,00 zł półpiętro budynku wielorodzinnego, działalność biurowa
Warszawa,

ul. Jagiellońska 3

162,27 m2 19,00 zł/m2 1 000,00 zł magazyn poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,

ul. Jagiellońska 6

97,00 m2 18,00 zł/m2 1 000,00 zł magazyn poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,

ul. Jagiellońska 6

117,60 m 19,00 zł/m2 1 500,00 zł magazyn poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,

ul. Floriańska 14

18,30 m2 33,00 zł/m2 500,00 półpiętro budynku wielorodzinnego, działalność biurowa

Osoby zainteresowane najmem lokalu powinny złożyć w sekretariacie siedziby Administracji Osiedla „Jagiellońska” przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie w terminie do 2.06.2023 r. do godziny 12:00
pisemną ofertę (zgodnie ze wzorem) w zalakowanej kopercie. Materiały do konkursu ofert dostępne są do pobrania w sekretariacie siedziby Administracji Osiedla „Jagiellońska”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.06.2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w siedzibie Administracji Osiedla „Jagiellońska” w Warszawie przy ul. Targowej 80/82. Oferenci biorący udział w przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości określonej w tabeli na konto Administracji w PKO BP IV O/W-wa nr 17 1020 1042 0000 8402 0086 1732. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Administracji Osiedla „Jagiellońska”
tel. 22 518-90-13, e-mail: jagiellonska@rsmpraga.pl

Ogłoszono dnia 22.05.2023 r.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM „Praga” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stornie internetowej RSM „Praga”.

Godziny pracy Administracji Osiedla:
poniedziałek 8:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00,
piątek 8:00-14:00