Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
Administracja Osiedla „Jagiellońska”
z siedzibą w Warszawie
ul. Targowa 80/82

ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych:

 

Adres lokalu Powierzchnia
w m2
Stawka wywoławcza czynszu najmu
netto za m2
Wadium Działalność
Warszawa,
ul. Jagiellońska 2
54,60 m2 19,00 zł/m2 800,00 zł magazyn poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,
ul. Jagiellońska 3
24,80 m2 31,00 zł/m2 500,00 zł półpiętro budynku
wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,
ul. Jagiellońska 3
162,27 m2 19,00 zł/m2 1.000,00 zł magazyn poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,
ul. Jagiellońska 6
97,00 m2 18,00 zł/m2 1.000,00 zł magazyn poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,
ul. Jagiellońska 6
117,60 m2 19,00 zł/m2 1.500,00 zł magazyn poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Warszawa,
ul. Floriańska 14
18,30 m2 33,00 zł/m2 500,00 zł półpiętro budynku wielorodzinnego, działalność biurowa
Warszawa,
ul. Targowa 80/82
16,00 m2 32,00 zł/m2 500,00 zł piętro 1 budynku wielorodzinnego, siedziba AOJ, działalność biurowa

 

Osoby zainteresowane najmem lokalu powinny złożyć w sekretariacie siedziby Administracji Osiedla „Jagiellońska” przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie w terminie do 10.02.2023 r. do godziny 12:00 pisemną ofertę (zgodnie ze wzorem) w zalakowanej kopercie.
Materiały do konkursu ofert dostępne są do pobrania w sekretariacie siedziby Administracji Osiedla „Jagiellońska”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej, w siedzibie Administracji Osiedla „Jagiellońska” w Warszawie przy ul. Targowej 80/82.

Oferenci biorący udział w przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości określonej w tabeli na konto Administracji w PKO BP IV O/W-wa nr 17 1020 1042 0000 8402 0086 1732.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla – sekretariat tel. 22 518-90-13,
e-mail: jagiellonska@rsmpraga.pl

Ogłoszono dnia 18.01.2023 r.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. RSM „Praga” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stornie internetowej RSM „Praga”.

Godziny pracy Administracji Osiedla:
poniedziałek 8:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00,
piątek 8:00-14:00