Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
Administracja Osiedla “Jagiellońska”
z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 80/82

ogłasza konkurs ofert na najem następujących lokali użytkowych:

 

Adres i opis lokaluPowierzchnia w m2Stawka wywoławcza czynszu najmu netto za m2WadiumDziałalność
Warszawa, ul.Jagiellońska 4
86,3524,00 zł/m21.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa

 

Osoby zainteresowane najmem lokalu powinny złożyć w sekretariacie siedziby Administracji Osiedla “Jagiellońska” przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie w terminie do 23.02.2018 r. do godziny 1200 pisemną ofertę (zgodnie ze wzorem) w zalakowanej kopercie.
Materiały do konkursu ofert dostępne są do pobrania w sekretariacie siedziby Administracji Osiedla “Jagiellońska”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej, w siedzibie Administracji Osiedla “Jagiellońska” w Warszawie przy ul. Targowej 80/82.

Oferenci biorący udział w przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości określonej w tabeli na konto Administracji w PKO BP IV O/W-wa nr 17 1020 1042 0000 8402 0086 1732.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla – sekretariat tel. 22 518-90-13,
e-mail: jagiellonska@rsmpraga.pl

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

Godziny pracy Administracji Osiedla:
poniedziałek 8:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00,
piątek 8:00-14:00