ADMINISTRACJA OSIEDLA „KIJOWSKA”

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA”

w Warszawie, ul. Ząbkowska 42

ogłasza

KONKURS OFERT

na najem następujących lokali użytkowych:

Adres lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Stawka wywoławcza czynszu najmu netto za m2 Wadium Opis
Kijowska 11 95,87 m2 6,00 zł/m2 1.000,00 zł poziom -1 budynku wielorodzinnego, magazyn
Kijowska 11 166,52 m2 22,00 zł/m2 4.000,00 zł parter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna
Kijowska 11 250,96 m2
/158,62 pow. parterowa,
92,34 pow. magazynowa/
22,00 zł/m2/pow. parterowa/
6,00 zł/m2/pow. magazynowa/
5.000,00 zł parter oraz poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna
Wiosenna 2 40,00 m2 27,00 zł/m2 1.500,00 zł parter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna
Białostocka 9 216,00 m2 6,00 zł/m2 2.000,00 zł przyziemie w budynku wielorodzinnym, magazyn
Wiosenna 2 29,00 m2 32,00 zł/m2 2.000,00 zł parter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna
Białostocka 7 61,48 m2 6,00 zł/m2 500,00 zł pomieszczenie do adaptacji po byłej hydroforni

 

Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć w siedzibie Administracji Osiedla /sekretariat/ w terminie do dnia 23.06.2017 r. do godziny 1400 pisemną ofertę /zgodnie ze wzorem/ w zalakowanej kopercie, z zaznaczeniem na kopercie jakiego lokalu oferta dotyczy.
Regulamin konkursu, wzór oferty i umowy najmu można otrzymać pod adresem j.w.
Oferent przystępujący do konkursu ofert jest zobowiązany wpłacić wadium w terminie do dnia 23.06.2017 r. nr konta 50 1020 1042 0000 8502 0081 8021.
Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty do dnia 30.06.2017 r.
RSM Praga w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla pokój nr 13 tel. 818 19 75 wew. 7

Godziny pracy Administracji :
poniedziałek od godz. 8:00 do 18:00
wtorek, środa, czwartek od godz. 8:00 do 16:00
piątek od godz. 8:00 do 14:00