ADMINISTRACJA OSIEDLA “KIJOWSKA”

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “PRAGA”

w Warszawie, ul. Ząbkowska 42

ogłasza

KONKURS OFERT

na najem następujących lokali użytkowych:

 

Adres lokaluPowierzchnia lokalu w m2Stawka wywoławcza czynszu najmu netto za m2WadiumOpis
Białostocka 9101,85 m221,00 zł/m23.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Białostocka 9269,65 m2

/189,85 pow. parterowa,
79,80 pow. magazynowa/

21,00 zł/m2 /pow. parterowa/

6,00 zł/m2 /pow. magazynowa/

5.000,00 złparter oraz przyziemie budynku wielorodzinnego, działalność dowolna
Wiosenna 229,00 m233,00 zł/m23.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Białostocka 1151,95 m222,00 zł/m23.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność biurowa
Kijowska 1193,80 m223,00 zł/m24.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Kijowska 11150,12 m223,00 zł/m25.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Ząbkowska 523,84 m260,00 zł/m2500,00 złparter w pawilonie, działalność dowolna
Radzymińska 5028,53 m230,00 zł/m23.000,00 złparter w pawilonie, działalność dowolna
Kijowska 11175,59 m223,00 zł/m24.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Białostocka 761,48 m26,00 zł/m2500,00 złPomieszczenie do adaptacji po byłej hydroforni

 

Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć w siedzibie Administracji Osiedla /sekretariat/ w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godziny 1400 pisemną ofertę /zgodnie ze wzorem/ w zalakowanej kopercie, z zaznaczeniem na kopercie jakiego lokalu oferta dotyczy.
Regulamin konkursu, wzór oferty i umowy najmu można otrzymać pod adresem j.w.
Oferent przystępujący do konkursu ofert jest zobowiązany wpłacić wadium w terminie do dnia 20.04.2018 r. nr konta 50 1020 1042 0000 8502 0081 8021.
Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty do dnia 27.04.2018 r.
RSM Praga w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla pokój nr 13 tel. 818 19 75 wew. 7

Godziny pracy Administracji :
poniedziałek od godz. 8:00 do 18:00
wtorek, środa, czwartek od godz. 8:00 do 16:00
piątek od godz. 8:00 do 14:00