ADMINISTRACJA OSIEDLA “KIJOWSKA”

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”

w Warszawie, ul. Ząbkowska  nr 42

ogłasza

KONKURS OFERT

na najem następujących lokali użytkowych:

 

Adres lokaluPowierzchnia
w m2
Stawka wywoławcza czynszu najmu
netto za m2
WadiumDziałalność
Kijowska 11113,94 m226,00 zł/m24.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Kijowska 11150,12 m225,00 zł/m25.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Ząbkowska 523,84 m260,00 zł/m2500,00 złparter w pawilonie, działalność dowolna
Kijowska 11166,52 m225,00 zł/m2
(stawka do negocjacji w przypadku kawiarnio ? czytelni)
5.000,00 złparter budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa, na preferencyjnych warunkach chętnie kawiarnio – czytelnia
Radzymińska 5085,30 m210,00 zł/m22.000,00 złprzyziemie w pawilonie, działalność dowolna, nieuciążliwa
Kijowska 11180,53 m2
/120,96 m2 pow. parterowa,
59,57 m2 pow. magazynowa/
25,00 zł/m2/
pow.parterowa/ 12,00 zł/m2/pow. magazynowa/
5.000,00 złparter oraz poziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa
Białostocka 761,48 m26,00 zł/m2500,00 złpomieszczenie do adaptacji po byłej hydroforni

Osoby zainteresowane  najmem lokalu winny złożyć w siedzibie Administracji Osiedla /sekretariat/ w terminie do dnia 22.03.2019 r. do godziny 1400 pisemną ofertę /zgodnie ze wzorem/ w zalakowanej kopercie, z zaznaczeniem na kopercie jakiego lokalu oferta dotyczy.

Regulamin konkursu, wzór oferty i umowy najmu można otrzymać pod adresem j.w.

Oferent przystępujący do konkursu ofert jest zobowiązany wpłacić wadium w terminie do dnia 22.03.2019 r.
nr konta 50 1020 1042 0000 8502 0081 8021.

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty do dnia 29.03.2019 r.

RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla pokój nr 8.

tel. 818 – 19 – 75  wew. 7