Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
Administracja Osiedla “Targówek”
z siedzibą w Warszawie ul. Kuflewska 6

ogłasza konkurs ofert na najem następujących lokali użytkowych:

 

Adres lokaluPowierzchnia
w m2
Stawka wywoławcza czynszu najmu
netto za m2
WadiumDziałalność
H. Junkiewicz 1087,30 m225,00 zł/m23.000,00 złpoziom -1 budynku wielorodzinnego, działalność dowolna, nieuciążliwa

 

Osoby zainteresowane najmem lokalu winny złożyć w sekretariacie siedziby Administracji Osiedla “Targówek” przy ul. Kuflewskiej 6 w Warszawie w terminie do 13.12.2019 r. do godziny 12:00 pisemną ofertę (zgodnie ze wzorem) zamkniętej kopercie, z zaznaczeniem na kopercie jakiego lokalu oferta dotyczy.

Regulamin konkursu, wzór oferty i umowy najmu można otrzymać pod adresem j.w.
Oferent przystępujący do konkursu ofert jest zobowiązany wpłacić wadium w terminie do dnia 13.12.2019 r.
nr konta 22 1020 1042 0000 8202 0086 1740

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty do dnia 20.12.2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać Administracji Osiedla pokój nr 12
tel. 22 511 95 65
e-mail: targowek@rsmpraga.pl

Ogłoszono dnia 27.11.2019r.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

Godziny pracy Administracji Osiedla:
poniedziałek 8:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00,
piątek 8:00-14:00