RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

Informujemy, iż w dniu 25.05.2017 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 42 położonego w Warszawie przy ul. Mokrej 31, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00484126/3.

– Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.
– Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,40 m2.
– W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły.
– Dogodny dojazd do Centrum, ukończona budowa metra.
– Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta.

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 283.000,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

212.250,00 zł tj. TYLKO 3.831,22 zł/m2

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 28.300,00 zł na konto Komornika Sądowego nr: 40 2490 0005 0000 4530 9196 3219 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Marka Bidzińskiego mieszcząca się Warszawie przy ul. Brzeskiej 2 lub pod numerami telefonów: 22 870 – 60 – 33, 22 870 – 01 – 75 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 53/15.
Nieruchomość można oglądać na dzień przed licytacją, a operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego Marka Bidzińskiego.
RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do Licytacji!