RSM “Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

Informujemy, iż w dniu 05.04.2019 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Warszawie przy ul. Siedleckiej 1/15, dla którego Sąd Rejonowy dla
Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA3M/00473683/5.

– Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze i składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC oraz loggii.
– Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,00 m2.
– W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły.
– Dogodny dojazd do Centrum, ukończona budowa metra.
– Idealne miejsca dla młodego małżeństwa, studenta lub osoby starszej.

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 253.900,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

190.425,00 zł tj. TYLKO 4.051,60 zł/m2

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię kwocie 25.390,00 zł na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 87 1500 2080 1220 8001 2642 0000 lub w gotówce wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika bądź w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela również Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Michała Leszczyńskiego mieszcząca się w Warszawie przy ul. Białostockiej 48 lok. 93 lub pod numerami telefonów: (22) 253 – 34 – 30, 507 – 086 – 420 po powołaniu się na sygnaturę akt ML KM 381/18.
Przedmiotowy lokal można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego sygn.. akt: I Co 844/17 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A.
RSM Praga oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do Licytacji!