RSM “Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

Informujemy, iż w dniu 28.06.2019 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali
nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 101 położonego w Warszawie przy ul. Pancera 18.

– Lokal mieszkalny znajduje się na XII piętrze i składa się z hallu, ciemnej kuchni, łazienki, salonu, sypialni oraz loggi. Do lokalu przynależy schowek o powierzchni 2,75 m2.
– Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,70 m2.
Infrastruktura przyjazna rodzinie !!! W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych.
– Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej – Curie).
– Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej.

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 258.142,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

193.606,50 zł tj. TYLKO 3.895,50 zł/m2

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 25.814,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto Komornika Sądowego nr: 44 1910 1048 2214 2672 6098 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Pawła Rowickiego miesząca się w Warszawie przy ul. Szanajcy Józefa 14/64 oraz pod numerami telefonów:
22 465 – 82 – 11, 662 – 000 – 015, po powołaniu się na sygnaturę akt PR KM 16/17.
Przedmiotowy lokal można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodnie przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a pod sygn. akt II Co 1366/17.
RSM “Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do Licytacji!