RSM “Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

Informujemy, iż w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 177 położonego w Warszawie przy ul. Janinówka 9, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW WA3M/00436346/0.

– Lokal mieszkalny położony jest na 5 piętrze i składa się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki z w. c.
i kuchni.
– Powierzchnia lokalu wynosi 53,80 m2.
– W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha,
Park Praski, Szkoły.
– Dogodny dojazd do Centrum.
– Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta.

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 291.927,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

218.945,25 zł tj. TYLKO 4.069,61 zł/m2

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 29.192,70,00 zł + 2,00 zł za przelew na rachunek Komornika Sądowego
nr 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Juliana Banachowicza mieszcząca się Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 lub pod numerami telefonów: 22 465 – 67 – 15, 22 465 – 67 – 16 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 198/16.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A pod sygnaturą akt I Co 584/16.
RSM ?Praga? oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do Licytacji!