RSM “Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

 

Informujemy, iż w dniu 30.10.2018 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 64 położonego w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 18. Dla w/w lokalu nie jest urządzona księga wieczysta.

  • Lokal mieszkalny usytuowany jest na XII piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz logii o powierzchni 5,50 m2.
  • Powierzchnia lokalu wynosi 55,70 m2.
  • W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha, Park Praski, Szkoły.
  • Dogodny dojazd do Centrum, ukończona budowa metra.
  • Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta.

 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 265.200,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

198.900,00 zł   tj. TYLKO   3.570,91 zł/m2

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 26.520,00 zł na konto Komornika Sądowego nr: 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika, bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Renaty Delert mieszcząca się Warszawie przy ul. Lęborskiej 8/10 lub pod numerami telefonów: 22 401 – 22 – 76, 780 – 521 – 005 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 25/15.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A pod sygn. I Co 2177/14.

RSM “Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do Licytacji!