ADMINISTRACJA OSIEDLA “JAGIELLOŃSKA”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Targowa 80/82.

ogłasza

KONKURS OFERT


Na świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu czystości, konserwacji oraz obsłudze mieszkańców nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3, Jagiellońska 62 kl. 6, 7 oraz Jagiellońskiej 64 w Osiedlu “Jagiellońska”.

 

 1. Materiały konkursowe można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Administracji w pok. nr 7, w godzinach pracy Administracji.
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 11.12.2017r. do godz. 1200 w pokoju nr 7 w siedzibie Administracji Osiedla “Jagiellońska” przy ul. Targowa 80/82 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017r. o godzinie 1530.
 4. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 5. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 6. Upoważniony do kontaktów z oferentami jest p. Łukasz Goszczycki
  pok. nr 7

  tel. 22 518 90 18, e-mail: lukasz.goszczycki@rsmpraga.pl

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400