Robotnicza Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka nr 11

ogłasza
PRZETARG

na :

modernizację 3 dźwigów osobowych w budynkach znajdujących się w zasobach RSM “Praga”.

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Biura Zarządu RSM “Praga” przy ul. BIAŁOSTOCKIEJ 11 w Warszawie do dnia 20.03.2018r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018r o godzinie 1100 .
 4. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 5. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 6. Upoważniony do kontaktów z oferentami jest:
  p. Tomasz Cal ( e-mail: tomasz.cal@rsmpraga.pl)
 7. Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników