ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
w Warszawie, ul. Ząbkowska nr 42

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest

remont pomieszczeń administracji budynku biurowego przy ul. Ząbkowskiej 42.

 

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 15.12.2017r. do godz. 900 w sekretariacie Administracji Osiedla Kijowska pok. nr 3 przy ul. Ząbkowskiej nr 42 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017r. o godzinie 1030.
 4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji nr
  50 1020 1042 0000 8502 0081 8021.
 5. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 7. Odpowiedzialnym za udzielanie informacji w sprawie tego konkursu ofert oraz upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Dział Techniczny pok. nr 2 tel. (22) 818-19-75 w. 5

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników