ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
w Warszawie, ul. Ząbkowska nr 42

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem są

roboty malarskie w budynku Radzymińska 54/58.

 

 

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 09.10.2018r. do godz. 900 w sekretariacie Administracji Osiedla Kijowska pok. nr 3 przy ul. Ząbkowskiej nr 42 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2018r. o godzinie 1015.
 4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji nr
  50 1020 1042 0000 8502 0081 8021.
 5. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 7. Odpowiedzialnym za udzielanie informacji w sprawie tego przetargu oraz upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Dział Techniczny tel. (22) 818-19-75 w.5

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników