Poszukiwani:
Absolwenci studiów wyższych, przed ukończeniem 30 roku życia z biegłą znajomością obsługi komputera

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadesłanie cv ze zdjęciem na adres: kadry@rsmpraga.pl
Przyjmujemy oferty z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.