Unieważnienie przetargu zostało zatwierdzone w dniu 15.03.2022 r. na posiedzeniu Zarządu.