INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH,

TZN. CZĘŚCI I ORAZ CZĘŚCI V

 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” zawiadamia, o unieważnieniu Części I oraz Części V przeprowadzonego postępowania przetargowego, które odbyło się w dniu 11.05.2018 roku o godzinie 11:00 na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach znajdujących się w zasobach RSM “Praga”, w ramach Projektu POIS.01.03.02-00-0020/16 pn. “Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga w Warszawie”.

 

  1. Część I – Termomodernizacja z robotami dodatkowymi budynku Goławicka 4

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu wraz z oceną punktową:

 

Lp.Nazwa firmy, adres siedzibyPrzyznane punkty
Kryterium nr 1

Cena: 85%

Kryterium nr 2

Gwarancja: 15%

Suma
1Konsorcjum firm:

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

05-410 Józefów, ul. Sadowa 47

TOBUD Wiktoria Toczyłowska

05-410 Józefów, ul. Sadowa 47

79,9715,0094,97
2P.B.U.H. “SITAREK” Spółka Jawna

26-800 Białobrzegi, ul. Polna 6/11

85,000,0085,00

 

Uzasadnienie:

Cena oferty najkorzystniejszej złożonej przez Konsorcjum firm: WIMAKS Toczyłowski Dariusz 05-410 Józefów, ul. Sadowa 47, TOBUD Wiktoria Toczyłowska 05-410 Józefów, ul. Sadowa 47, wynosząca 2 716 515,14 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 171 782,35 zł. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

 

  1. Część V – Termomodernizacja z robotami dodatkowymi budynku Jagiellońska 64

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu wraz z oceną punktową:

 

Lp.Nazwa firmy, adres siedzibyPrzyznane punkty
Kryterium nr 1

Cena: 85%

Kryterium nr 2

Gwarancja: 15%

Suma
1Konsorcjum firm

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

05-410 Józefów, ul. Sadowa 47

TOBUD Wiktoria Toczyłowska

05-410 Józefów, ul. Sadowa 47

85,0015,00100,00
2P.B.U.H. “SITAREK” Sp. j.

26-800 Białobrzegi, ul. Polna 6/11

76,750,0076,75

 

Uzasadnienie:

Cena oferty najkorzystniejszej złożonej przez Konsorcjum firm: WIMAKS Toczyłowski Dariusz 05-410 Józefów, ul. Sadowa 47, TOBUD Wiktoria Toczyłowska 05-410 Józefów, ul. Sadowa 47, wynosząca 1 802 990,56 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1 656 717,07 zł. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.