INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, które odbyło się w dniu 11.05.2018 roku o godzinie 11:00 na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach znajdujących się w zasobach RSM “Praga”, w ramach Projektu POIS.01.03.02-00-0020/16 pn. “Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga w Warszawie” wybrano Wykonawców dla poszczególnych części zamówienia.

 

  1. Część II – Termomodernizacja z robotami dodatkowymi budynku Goławicka 7

Wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych Wolke s.c.

Barbara Majkowska-Wolke, Jacek Kabziński

  1. Kormoranów 20, 02-836 Warszawa

 

Uzasadnienie:

W niniejszej części zamówienia wpłynęły trzy oferty. Wybrana oferta uzyskała łączną liczbę punktów równą 90,00. Oferta była najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz nie podlegała odrzuceniu.

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu wraz z oceną punktową:

 

Lp.Nazwa firmy, adres siedzibyPrzyznane punkty
Kryterium nr 1

Cena: 85%

Kryterium nr 2

Gwarancja: 15%

Suma
1Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych Wolke s.c.

Barbara Majkowska-Wolke

Jacek Kabziński

ul. Kormoranów 20, 02-836 Warszawa

85,005,0090,00
2Konsorcjum firm:

WIMAKS Toczyłowski Dariusz

05-410 Józefów, ul. Sadowa 47

TOBUD Wiktoria Toczyłowska

05-410 Józefów, ul. Sadowa 47

60,0015,0075,00
3P.B.U.H. “SITAREK” Spółka Jawna

26-800 Białobrzegi, ul. Polna 6/11

60,740,0060,74

 

  1. Część III – Termomodernizacja z robotami dodatkowymi budynku Prałatowska 4

Wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych Wolke s.c.

Barbara Majkowska-Wolke, Jacek Kabziński,

  1. Kormoranów 20, 02-836 Warszawa

 

Uzasadnienie:

W niniejszej części zamówienia wpłynęły dwie oferty. Wybrana oferta uzyskała łączną liczbę punktów równą 90,00. Oferta była najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz nie podlegała odrzuceniu.

 

Oferty złożone w ww. postępowaniu wraz z oceną punktową:

 

 

Lp.Nazwa firmy, adres siedzibyPrzyznane punkty
Kryterium nr 1

Cena: 85%

Kryterium nr 2

Gwarancja: 15%

Suma
1Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych Wolke s.c.

Barbara Majkowska-Wolke

Jacek Kabziński

ul. Kormoranów 20, 02-836 Warszawa

85,005,0090,00
2Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo -Handlowe “Zeliaś” Leszek Zeliaś

i Sylwester Zeliaś Spółka Jawna,

ul. Daleka 20, 33-101 Tarnów

58,750,0058,75

 

 

  1. Część IV – Termomodernizacja z robotami dodatkowymi budynku Prałatowska 6

Wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych Wolke s.c.

Barbara Majkowska-Wolke, Jacek Kabziński,

  1. Kormoranów 20, 02-836 Warszawa

 

Uzasadnienie:

W niniejszej części zamówienia wpłynęły dwie oferty. Wybrana oferta uzyskała łączną liczbę punktów równą 90,00. Oferta była najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz nie podlegała odrzuceniu.

Oferty złożone w ww. postępowaniu wraz z oceną punktową:

 

Lp.Nazwa firmy, adres siedzibyPrzyznane punkty
Kryterium nr 1

Cena: 85%

Kryterium nr 2

Gwarancja: 15%

Suma
1Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych Wolke s.c.

Barbara Majkowska-Wolke,

Jacek Kabziński,

ul. Kormoranów 20, 02-836 Warszawa

85,005,0090,00
2Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo -Handlowe “Zeliaś” Leszek Zeliaś

i Sylwester Zeliaś Spółka Jawna,

ul. Daleka 20, 33-101 Tarnów

58,640,0058,64