Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG

którego przedmiotem jest:

Wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych i stropodachów oraz renowacji elewacji z robotami towarzyszącymi w budynkach znajdujących się w zasobach RSM “Praga”.

  1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga:
    www.rsmpraga.pl/przetargi-inne/ oraz www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
  2. Termin składania ofert obowiązuje do 25.06.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Biura Zarządu RSM “Praga” przy ulicy Białostockiej 11 w Warszawie.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej Biura.
  4. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  5. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
  6. Upoważniony do kontaktów z oferentami jest p. Marek Wilanowski ,  (pok. nr 12 tel. 0-22 517-20-47 , e-mail:  marek.wilanowski@rsmpraga.pl)

Pytanie do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Wykaz załączników