Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG

którego przedmiotem jest:

wykonanie modernizacji 24 dźwigów osobowych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

  1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga:
    www.rsmpraga.pl/przetargi-inne/ oraz www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
  2. Termin składania ofert obowiązuje do 14.12.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Biura Zarządu RSM “Praga” przy ulicy Białostockiej 11 w Warszawie.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018r. o godzinie 1100 w siedzibie spółdzielni przy ul. Białostockiej 11.
  4. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  5. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
  6. Upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Tomasz Cal,  (tel. 22 517-20-82 , e-mail:  tomasz.cal@rsmpraga.pl)
  7. Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

Pytanie do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Wykaz załączników