ADMINISTRACJA OSIEDLA “TARGÓWEK”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Witebska nr 4

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest :

Wykonanie remontu nawierzchni brukarskich i drogowych (asfaltowych) w osiedlu “Targówek”.


 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl
  lub w siedzibie Administracji w pok. nr 12 w godz. 900 – 1400.
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 27.03.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla Targówek pok. nr 4 przy ul. Witebskiej nr 4 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2018r. o godzinie 1100.
 4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji Osiedla “Targówek”.
 5. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 7. Upoważniony/a do kontaktów z oferentami jest
  Dział Techniczny (pok. nr 10 tel. 22 511 95 70)

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników