W dniu 26.10.2021r. został rozstrzygnięty przetarg dotyczący „Wyboru Wykonawców wymiany/montażu podzielników kosztów ogrzewania” w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „PRAGA”.

Zadanie nr 1 –  wymiana „legalizacyjna” PKO –  firma „Techem”.

Zadania nr 2, montaż nowych PKO – firma „Minol Zenner”.

Z uwagi na fakt, iż do dzisiaj nie postało stosowne rozporządzenie wykonawcze do wprowadzonych w maju br. zmian w Ustawie Prawo Energetyczne, dające szczegółowe informacje co do konieczności lub jej braku doposażania budynków w podzielniki kosztów ogrzewania, RSM „Praga” musi traktować zadanie nr 2 jako oczekujące na decyzję o rozpoczęciu prac. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o tym fakcie.