Został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na plac zabaw przy ul. Radzymińskiej 97 w Warszawie.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. „Pergola” Małgorzata Skórko
ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno
Radzymińska 97
/dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na plac zabaw