W dniu 30.09.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji odgromowej w budynku przy ul. Siedleckiej 16/24.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Firma Obiekt / Zakres
1. ELEKTRO-POMIAR Piotr Lewandowski Siedlecka 16/24 /modernizacja instalacji odgromowej