W dniu 09.07.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Al. Tysiąclecia 151.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Firma Obiekt / Zakres
1. ISTEL Cezary Zawadzki al. Tysiąclecia 151 /wymiana drzwi wejściowych do budynku