W dniu 05.10.2018 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa przęseł ogrodzeniowych stalowych ze słupkami, malowanych na kolor uzgodniony z zamawiającym, w ilości 178 mb.

Została wybrana oferta następującej firmy:

Lp. Firma Obiekt/Zakres
1. P.P.H.U. METAL-SERWIS MGR INŻ. Andrzej Połeć. Wołomińska 19 / wykonanie i dostawa przęseł ogrodzeniowych stalowych ze słupkami, malowanych na kolor uzgodniony z zamawiającym, w ilości 178 mb.